For å lage en faktura trenger du et fakturaprogram. Du kan enten kjøpe og installere en programvare eller benytte et faktureringsprogram på nettet.

SendRegning er et nettbasert fakturaprogram der du raskt og enkelt kan lage fakturaer som oppfyller kravene i loven.

Du behøver bare å registrere deg gratis som bruker. Deretter kan du logge deg inn og lage din første faktura. I vår fakturamal fyller du inn nødvendige opplysninger som avsender, mottager, fakturabeløp og hva fakturaen gjelder. Til slutt velger du hvordan regningen skal sendes. Uferdige regninger kan lagres som kladd.

Krav til faktura

For at en faktura skal være lovlig, må den minimum inneholde følgende:

  • Fakturanummer (et unikt nummer som blir tildelt maskinelt ved fakturering og ikke kan overstyres, slik loven krever)
  • Fakturadato (dato for fakturering)
  • Selgers navn, adresse og organisasjonsnummer
  • Kjøpers navn, adresse eller organisasjonsnummer
  • Beskrivelse av varen/tjenesten som selges
  • Kvantum/omfang av varen/tjenesten
  • Tidspunkt og sted for levering av varen/tjenesten
  • Pris (beløpet kunden skal betale, inkludert evt. merverdiavgift med korrekt mva-sats)
  • Forfallsdato

Forhåndsutfylt informasjon

I SendRegning har du en egen side med opplysninger knyttet til brukerkontoen din, der du legger inn blant annet organisasjonsnummer, kontaktinformasjon og bankkontonummer. Disse opplysningene blir automatisk forhåndsutfylt på alle fakturaene du lager.

I kundelisten kan du registrere kundene dine og legge inn for eksempel antall forfallsdager og rabatter. Da blir også disse opplysningene forhåndsutfylt på fakturaene til den enkelte kunde. Om du ønsker, kan du lage faktura med din egen logo.

Faktura til utlandet

Om du har kunder i utlandet, kan du velge å lage faktura på engelsk og fakturere i utenlandsk valuta. Den engelske fakturamalen har tilleggsfelter for ekstra betalingsinformasjon som er nødvendig for å kunne betale til din norske bankkonto fra utlandet. Merk at mva alltid skal faktureres i norske kroner.

Slik sender du fakturaen

Du kan velge om du vil sende regningene som e-post, papirfaktura eller elektronisk EHF-faktura. Offentlige virksomheter, inkludert kommuner, krever faktura i EHF-format fra sine leverandører og aksepterer ikke lenger papirfakturaer eller fakturaer på e-post.

Også stadig flere bedrifter går over til EHF-fakturaer. Når du sender mange regninger og ønsker at innbetalinger registreres automatisk, kan du velge regninger med KID-nummer. Med KID-nummer kan du også tilby kundene dine AvtaleGiro. Må du følge opp ubetalte regninger, har du enkel tilgang til både purring og inkasso.

Oversikt over faktureringen

Ved å lage faktura i SendRegning har du til enhver tid full oversikt over alle sendte regninger. Du kan enkelt kan følge opp fakturaer ved å registrere innbetalinger eller sende purringer.

Med noen få klikk kan du sende bilag til regnskapsfører eller generere rapporter over omsetning til eget bruk. Kom i gang med å lage faktura i dag! Du behøver bare registrere deg som bruker. Det koster ingenting å opprette en konto, det er ingen abonnementsavgift eller bindingstid.