Med SendRegning kan du sende faktura på nettet som oppfyller alle krav loven stiller til fakturering.

Du behøver ikke kjøpe og installere noen programvare, men lager fakturaen med vår fakturamal på nettet og sender den med et tastetrykk. Du kan velge om regningen skal sendes som e-post, elektronisk EHF-faktura eller som papirfaktura i posten. Du behøver bare registrere deg gratis som bruker for å begynne å sende fakturaer.

Slik sender du fakturaen

Når du har opprettet en brukerkonto, er du klar til å begynne å sende regninger. For å sende én enkeltregning, fyller du ut de nødvendige opplysningene i vår fakturamal og sender fakturaen med et tastetrykk. Du kan også registrere kundene dine i kundelisten, slik at fakturaen blir forhåndsutfylt med opplysningene du har lagt inn på den enkelte kunde. Skal du sende en lik faktura til flere mottagere, kan du velge masseutsendelse. Da blir den samme regningen sendt til så mange mottagere som du ønsker på én gang. Dersom du sender den samme fakturaen til samme mottager med jevne mellomrom, kan du velge fast oppdrag. Da blir fakturaen sendt automatisk med jevne mellomrom, for eksempel en fast dato hver måned.

Alle regninger kan sendes som papirfaktura, e-post eller som elektronisk EHF-faktura. EHF er statens standardformat for fakturaer til det offentlige og må benyttes av leverandører til statlige virksomheter, kommuner og en del private virksomheter.

Dersom du sender fakturaen som e-post eller EHF-faktura, kan du også sende med vedlegg, f.eks. timelister eller kvitteringer. Du kan velge å sende kopi av regningen til en annen e-postadresse enn mottager, for eksempel til regnskapsfører. Merk at purringer alltid må sendes på papir.

Sende faktura til utlandet

Dersom du skal sende faktura til utlandet, kan du velge blant alle de vanligste utenlandske valutaene. Da velger du en engelsk fakturamal med tilleggsfelter for ekstra betalingsinformasjon som er nødvendig for å kunne betale til din norske bankkonto fra utlandet. Merk at mva alltid skal faktureres i norske kroner.

Betal kun for bruk

Det koster ingenting verken å registrere seg som bruker eller å ha en brukerkonto hos SendRegning. Det er heller ingen løpende abonnementsavgifter, og den første fakturaen du sender er gratis. Et månedlig administrasjonsgebyr på kr. 35,– påløper kun de månedene du fakturerer eller bruker andre betalbare tjenester. Om du en måned ikke bruker noen slike tjenester, betaler du heller ingenting.

Oversikt over faktureringen

Med SendRegning har du til enhver tid full oversikt over alle sendte fakturaer, slik at du enkelt kan følge opp regninger ved å registrere innbetalinger eller sende purringer. Du kan enkelt sende bilag til regnskapsfører eller generere rapporter over omsetning til eget bruk.

Prøv SendRegning gratis og uforpliktende! Du behøver bare registrere deg som bruker, så kan du sende din første faktura i løpet av noen få minutter.