Med SendRegning kan du lage og sende fakturaer på nettet, som oppfyller alle krav loven stiller til fakturering. Du behøver ikke kjøpe og installere noe fakturaprogram.

Du fyller inn alle nødvendige opplysninger i vår fakturamal, og sender regningen med et tastetrykk. Du kan velge om fakturaen skal sendes som e-post, elektronisk EHF-faktura eller som papirfaktura i posten. Du behøver bare registrere deg gratis som bruker for å kunne lage en faktura på nett.

Komplett fakturaprogram

SendRegning er et komplett nettbasert fakturaprogram som inneholder alt du trenger for å både sende og følge opp regninger. Du kan sende både tilbud, ordrebekreftelser og regninger på ett sted, og har til enhver tid oversikt over alle regninger du har sendt. Så lenge du har internettilgang, kan du lage, sende og administrere regningene dine hvor som helst og når som helst.

Tjenester for alle behov

SendRegning tilbyr tjenester for både enkle og mer komplekse behov, og du betaler kun for de tjenestene du faktisk bruker. Det er gratis å opprette en brukerkonto, og det er ingen løpende abonnementsavgift. De månedene du bruker betalbare tjenester, påløper et administrasjonsgebyr på kr. 35,–. Ellers betaler du ingenting.

Du kan velge KID-nummer på regningene dine dersom du sender mange fakturaer. Da registreres innbetalingene automatisk, og det blir enklere å holde oversikt over hvilke fakturaer som er betalt og hvilke som må følges opp. Har du kunder som mottar regelmessige regninger fra deg, kan du tilby dem AvtaleGiro. I SendRegning kan du også sende purringer og sende regninger til inkasso.

Slik sender du faktura på nett

Når du har opprettet en brukerkonto, er du klar til å begynne å sende regninger. For å sende én enkeltregning, fyller du ut de nødvendige opplysningene i vår fakturamal og sender fakturaen med et tastetrykk. Du kan også registrere kundene dine i kundelisten, slik at fakturaen blir forhåndsutfylt med opplysningene du har lagt inn på den enkelte kunde.

Skal du sende en lik regning til flere mottagere, kan du velge masseutsendelse. Da blir den samme regningen sendt til så mange mottagere som du ønsker på én gang.

Dersom du sender den samme regningen til samme mottager med jevne mellomrom, kan du velge fast oppdrag. Da blir regningen sendt automatisk med jevne mellomrom, for eksempel en fast dato hver måned.

Alle regninger kan sendes som papirfaktura, e-post eller som elektronisk EHF-faktura. EHF er statens standardformat for fakturaer til det offentlige og må benyttes av leverandører til statlige virksomheter, kommuner og en del private virksomheter.

Krav til faktura på nett

En faktura er et salgsdokument, og loven stiller strenge krav til hva salgsdokumenter skal inneholde. Fakturaer som er laget i programmer som Word og Excel oppfyller ikke kravene i loven, derfor er det viktig å bruke et godkjent fakturaprogram. En faktura må inneholde følgende:

  • Fakturanummer. Nummeret må være unikt og kontrollerbart og skal tildeles maskinelt av et fakturaprogram.
  • Fakturadato. Dette er datoen fakturaen blir generert, som kan avvike fra datoen for salget.
  • Selgers navn og organisasjonsnummer. Dersom virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal org.nummeret etterfølges av bokstavene MVA.
  • Kjøpers navn, adresse eller organisasjonsnummer. Det finnes noen unntak, for eksempel for kontantsalg til privatpersoner.
  • Beskrivelse av varen/tjenesten som selges.
  • Kvantum/omfang av varen/tjenesten.
  • Tidspunkt og sted for levering av varen/tjenesten.
  • Pris og evt. merverdiavgift med korrekt mva-sats. Ytelser med ulik mva-sats og avgiftsfrie ytelser skal angis hver for seg.
  • Forfallsdato.