Med KID-nummer blir innbetalinger koblet til riktig faktura og registrert automatisk, slik at du har bedre kontroll på innbetalingene.

Dersom du sender mange fakturaer, kan det være vanskelig å holde oversikt over hvilke kunder som har betalt.

Du risikerer at det tar lang tid før du får fulgt opp ubetalte regninger, og du kan komme til å sende purring til kunder som faktisk har betalt. Med KID-nummer på regningene du sender kan SendRegning koble innbetalingene til riktig faktura, slik at du til enhver tid har oversikt over hvilke regninger som er betalt.

KID står for kundeidentifikasjon og brukes på fakturaer for å identifisere kunden og fakturaen. KID-nummeret kan inneholde inntil 25 siffer og er plassert nederst til venstre på fakturaen.

Fordeler med KID-nummer

  • Kontroll på innbetalingene: Med KID-nummer på regningene blir alle innbetalinger koblet til riktig faktura, slik at innbetalingene registreres automatisk.
  • Enklere betalingsoppfølging: Du holder automatisk orden på betalte og ubetalte regninger, slik at du enkelt kan følge opp ubetalte krav og unngår å sende purringer på regninger som er betalt.
  • Oversikt til enhver tid: I SendRegning kan du når som helst sjekke innbetalinger og hente rapporter over innbetalinger i en gitt periode.

Slik går du frem

For å få fakturaer med KID-nummer, tegner du en eGiro-innbetalingsavtale med banken din. Hos DNB heter tjenesten Innbetaling Pluss (DIP), hos Nordea heter den CREMUL/eGiro.

  1. Kontakt banken din og be om bestillingsskjema for KID-/eGiro-innbetalingsavtale.
  2. Fyll ut skjemaet og returner det til banken. Du finner en veiledning til utfylling av skjemaet på våre nettsider (/hjelp/kid-nummer-faktura).
  3. Du vil motta en avtalebekreftelse på e-post fra Nets. Denne videresender du til hjelp@sendregning.no, slik at vi kan aktivere KID-nummer på din SendRegning-konto.
  4. Du vil få en bekreftelse fra SendRegning på at KID-nummer er aktivert. KID-nummer vil da automatisk bli lagt til på fakturaene du sender.

SendRegning får melding fra banken om innbetalinger til din konto og registrerer automatisk regninger som betalt. Delvise innbetalinger blir også registrert. Vi gir deg beskjed om innbetalinger via e-post. Du kan når som helst logge deg inn på SendRegning for å få oversikt over innbetalinger. Dersom du eller regnskapsføreren din trenger en rapport over innbetalinger i en gitt periode, henter du den enkelt fra nettsidene våre.

Egen konto for KID-innbetalinger

Vi anbefaler å bruke en egen bankkonto til innbetaling av regninger med KID-nummer. Da slipper du uidentifiserte innbetalinger og slipper ekstraarbeid med innbetalinger uten KID, fordi disse må registreres manuelt.

Avtalegiro for faste regninger

Med KID-nummer på regningene kan du tilby kundene dine AvtaleGiro for betaling av regelmessige regninger. Da sendes regningene direkte til kundens nettbank og betales automatisk på forfallsdato. Kunden slipper å betale regningene manuelt, og du oppnår mer pålitelige innbetalinger.

Trenger du hjelp for å komme i gang med KID-nummer på regningene? Send oss en e-post, så hjelper vi deg videre: hjelp@sendregning.no.