SendRegning er et nettbasert fakturaprogram der du lager og sender regninger på nettet ved hjelp av en fakturamal.

Bokføringsforskriften stiller en rekke krav til hvordan en faktura skal utformes og hva den skal inneholde.

SendRegnings fakturamal har felter for alle opplysninger loven krever at en faktura skal inneholde:

  • Fakturanummer (et unikt nummer som blir tildelt maskinelt ved utsendelse av regningen og ikke kan overstyres, slik loven krever).
  • Fakturadato (dato for utstedelse av fakturaen).
  • Selgers navn, adresse og organisasjonsnummer.
  • Kjøpers navn, adresse eller organisasjonsnummer.
  • Beskrivelse av varen/tjenesten som selges.
  • Kvantum/omfang av varen/tjenesten.
  • Tidspunkt og sted for levering av varen/tjenesten.
  • Pris (beløpet kunden skal betale, inkludert evt. merverdiavgift med korrekt mva-sats).
  • Forfallsdato.

Forhåndsutfylt informasjon

Du kan tilpasse vår fakturamal med din egen logo. På konto-siden din legger du inn ditt eget organisasjonsnummer, kontaktinformasjon, bankkontonummer med mer, slik at disse opplysningene blir forhåndsutfylt på fakturaene du sender. På samme måte kan du lage kundekort for hver enkelt kunde hvor du angir antall forfallsdager, rabatter og andre opplysninger som gjelder den enkelte kunde. Også denne informasjonen blir forhåndsutfylt i fakturamalen.

Fakturamal på engelsk

Om du har kunder i utlandet, kan du velge å lage fakturaen på engelsk og fakturere i utenlandsk valuta. Vår engelske fakturamal har tilleggsfelter for ekstra betalingsinformasjon som er nødvendig for å kunne betale til din norske bankkonto fra utlandet. Merk at mva alltid skal faktureres i norske kroner.

Slik sender du fakturaen

Du benytter samme fakturamal uavhengig av hvordan du ønsker at fakturaen skal sendes. Du kan velge om du vil sende regningene som e-post, papirfaktura eller elektronisk EHF-faktura. Offentlige virksomheter, inkludert kommuner, krever faktura i EHF-format fra sine leverandører og aksepterer ikke lenger papirfaktura eller faktura på e-post. Også stadig flere bedrifter går over til EHF-fakturaer. Dersom du sender mange regninger og ønsker at innbetalinger registreres automatisk, kan du velge regninger med KID-nummer. Da kan du også tilby kundene dine AvtaleGiro. Må du følge opp ubetalte regninger, har du enkel tilgang til både purring og inkasso.

Betal kun for bruk

For å begynne å bruke SendRegning behøver du bare å registrere deg som bruker, slik at du får en brukerkonto. Da får du tilgang til vår fakturamal og alle andre faktureringstjenester. Det koster ingenting verken å registrere seg eller å ha en konto. Du betaler ingen løpende abonnementsavgifter, men betaler kun for de tjenestene du bruker. Et månedlig administrasjonsgebyr på kr. 35,– påløper kun de månedene du fakturerer eller bruker andre betalbare tjenester.

Oversikt over faktureringen

Med SendRegning har du til enhver tid full oversikt over alle sendte fakturaer, slik at du enkelt kan følge opp regninger ved å registrere innbetalinger eller sende purringer. Du trenger ingen programvare som må kjøpes og installeres. Fordi du fakturerer på nettet har du både fakturamal og sendte regninger tilgjengelig hvor som helst og når som helst, så lenge du har tilgang til internett. Du kan enkelt sende bilag til regnskapsfører eller generere rapporter over omsetning til eget bruk.