Skal du sende faktura som enkeltmannsforetak? Med SendRegning slipper du programvare, oppstartsavgifter og løpende abonnementsavgifter. Du betaler kun for det du bruker.

Selvstendig næringsdrivende som driver enkeltmannsforetak eller enkeltpersonforetak, fakturerer gjerne lite eller uregelmessig. Mange kvier seg for å investere i et kostbart fakturaprogram som må installeres og oppdateres.

SendRegning er et komplett nettbasert fakturasystem. Du slipper å investere i kostbar programvare, og det er ingen oppstartsavgift eller løpende abonnementsavgifter som gjør at du betaler for mer enn du har bruk for. Selvstendig næringsdrivende med bærbar PC fakturerer sine kunder

De månedene du sender regninger eller bruker andre betalbare tjenester, påløper et administrasjonsgebyr på kr. 35,–. De månedene du ikke bruker tjenestene våre, betaler du ingenting, noe som er gunstig for enkeltmannsforetak og andre små virksomheter.

Oversikt til enhver tid

Når du fakturerer på nettet, kan du sende og følge opp regninger også når du ikke er på kontoret. Du trenger ingen programvare og behøver ikke forholde deg til oppdateringer i fakturasystemet. Alle oppdateringer gjøres hos oss uten at du merker det, og du vil alltid ha siste versjon tilgjengelig.

I SendRegning kan du sende både regninger, tilbud og ordrebekreftelser. Ditt enkeltpersonforetak har alt på ett sted er det enkelt å følge opp tilbud. Når en kunde aksepterer et tilbud, lager du enkelt ordrebekreftelse og faktura basert på tilbudet, der all informasjon du har lagt inn i tilbudet blir forhåndsutfylt i det nye dokumentet. Slik unngår du dobbeltarbeid og manuelle feil.

Du har til enhver tid full oversikt over alle sendte regninger, slik at du enkelt kan følge opp og registrere innbetalinger eller sende purringer. Du kan enkelt sende bilag til regnskapsfører eller generere rapporter over omsetning til eget bruk.

Regningstyper og tjenester

SendRegning har tjenester for både enkle og komplekse behov. Du betaler kun for de tjenestene du faktisk benytter, noe som er gunstig for enkeltmannsforetak. Du kan sende ulike typer regninger:

Enkeltregning er den vanligste typen regning. Du sender én regning til én mottager.

Masseutsendelse velger du dersom du skal sende lik regning til mange mottagere. Da oppretter du én regning som sendes til så mange mottagere du ønsker i én utsendelse.

Fast oppdrag egner seg for regninger som du sender regelmessig til samme mottager. Du oppretter én regning som sendes automatisk med jevne mellomrom, for eksempel en fast dato hver måned.

Du kan velge om du vil sende regningene som e-post, papirfaktura eller elektronisk EHF-faktura. Offentlige virksomheter, inkludert kommuner, krever faktura i EHF-format fra sine leverandører. Også stadig flere bedrifter går over til EHF-fakturaer. For enkeltmannsforetak og andre virksomheter er det like enkelt å sende en faktura i EHF-format som i andre formater.

Dersom du sender mange regninger og ønsker at innbetalinger registreres automatisk, kan du velge regninger med KID-nummer. Du kan også tilby kundene dine AvtaleGiro. Må du følge opp ubetalte regninger, har du enkel tilgang til både purring og inkasso.

Oppfyller alle lovkrav

Alle som fakturerer er underlagt strenge lovkrav, også enkeltmannsforetak som sender få fakturaer og har enkle behov. Med SendRegning er du sikker på at regningene du sender oppfyller alle krav. All datatrafikk mellom deg og SendRegning foregår kryptert, slik at du er trygg på at kommunikasjonen er sikker og ingen informasjon kommer på avveie.