Mange av våre brukere har etterlyst muligheten for å kunne sende regninger på engelsk. Vi har i vår siste versjon av SendRegning gjort noe med dette. Nå kan brukere av SendRegning sende faktura i utenlandsk valuta. Mange av våre kunder har etterlyst muligheten for å fakturere i andre valutaer enn norske kroner (NOK). Nå er det mulig å sende faktura i alle de vanligste utenlandske valutaene.

Enkelt

Fra i dag kan du sende fakturaer på engelsk hvis du ønsker det. Enkelt er det også. Velg bare det språket du ønsker i nedtrekksmenyen øverst i høyre hjørne. Du får da to valg: engelsk regning eller norsk regning. Velg det som passer.

Du kan ikke endre språket i en faktura etter at du har begynt å fylle inn i feltene. Velg derfor alltid engelsk, eller norsk regning før du begynner skrive.

Leveringsadresse

Flere av brukerne våre har etterlyst et felt der man kan skrive inn hvor varen/tjenesten er levert. Det kan man nå i den engelske versjonen i feltet «delivery address». Dette vil være mulig i den norske versjonen også om kort tid.

Liten forbedring

En forbedring i fakturaen på engelsk er at BIC/SWIFT og IBAN nå har fått "egne" felter.

Nå kan brukere av SendRegning sende faktura i utenlandsk valuta. Mange av våre kunder har etterlyst muligheten for å fakturere i andre valutaer enn norske kroner (NOK). Nå er det mulig å sende faktura i alle de vanligste utenlandske valutaene.

Dette må fakturaen inneholde

I tillegg til de vanlige fakturaopplysningene må fakturaen inneholde ekstra bankinformasjon som er nødvendig for at kunden skal kunne betale til din konto fra utlandet:

BIC/SWIFT er en bokstavkode som identifiserer banken din. Den finner du på fakturaer du mottar fra banken eller på bankens nettsider.

IBAN er ditt internasjonale kontonummer (kontonummeret pluss landkode og fire ekstra siffer). Det finner du i nettbanken.

BIC/SWIFT og IBAN kan du registrere i SendRegning under "Konto". Da blir fakturaen forhåndsutfylt med disse opplysningene nederst i venstre hjørne. Du kan også velge å fylle inn opplysningene direkte på regningen før du sender den.

MVA

Varer og tjenester levert i utlandet er fritatt for merverdiavgift, derfor er hovedregelen at du ikke skal fakturere mva på salg til utlandet. Men dersom varen eller tjenesten leveres i Norge, skal det beregnes mva selv om kunden er utenlandsk. Mva skal alltid angis i NOK selv om fakturaen ellers er i utenlandsk valuta. På grunnlag av valutakursen du har valgt vil SendRegning automatisk beregne mva i NOK på fakturaen.

Slik går du frem

Logg inn og trykk på "Ny faktura". Velg engelsk språk øverst i høyre hjørne for å fakturere i en annen valuta enn NOK. Da vil det komme opp et felt for valg av valuta. Når du har valgt valuta, vil SendRegning automatisk foreslå valutakurs basert på Norges Banks kurser, men denne kan overstyres dersom du ønsker en annen kurs. Sett mva-satsen til 0% på varelinjene på regningen. Du sender regningen på vanlig måte, ved å velge om den skal sendes på papir eller som e-post.

Registrering av innbetaling

Når du mottar en innbetaling i utenlandsk valuta, registrerer du den i SendRegning. Du blir bedt om å oppgi innbetalt beløp i både valgt valuta og NOK, samt eventuelt vekslingsgebyr fra banken. I saldooversikten vil fakturabeløpet være oppgitt i NOK, beregnet etter samme kurs som du brukte da du sendte regningen. Merk at det innbetalte beløpet i NOK kan avvike fra det fakturerte beløpet i NOK på grunn av valutasvingninger og bankgebyrer. Slike avvik danner en valutagevinst eller et valutatap, som i regnskapet kalles hhv. agio og disagio. Under "Rapporter" finner du oversikt over valutagevinst/-tap for en gitt periode.

Priser

Papirfaktura: kr. 32,–

E-post: kr. 8,–