Alle som fakturerer er underlagt Bokføringsloven. Det stilles strenge krav til hvordan en faktura skal utformes og hva den skal inneholde.

En faktura er et dokument som bekrefter en handel mellom en kjøper og en selger. Alle som fakturerer, er underlagt bokføringsloven, som stiller strenge krav til hvilke opplysninger som skal med i en faktura. Selger skal sende kunden faktura senest én måned etter at kunden har mottatt varen eller tjenesten. Samtidig som du sender fakturaen, skal inntekten bokføres i regnskapet ditt, selv om du ennå ikke har mottatt betalingen.

Feil på faktura

En faktura som inneholder feil, skal aldri slettes. I stedet må du utstede en kreditnota som opphever fakturaen. Fakturaen som oppheves, skal merkes "makulert" eller "utgår", og må oppbevares, fordi alle fakturaer som er utstedt skal kunne spores. Av samme grunn skal alle fakturaer ha et unikt og kontrollerbart fakturanummer, og det må ikke forekomme hull eller overlappinger i fakturarekken. Du må bruke enten et godkjent fakturaprogram eller forhåndsnummererte trykte blanketter for å oppfylle lovens krav til fakturanummer.

For at en faktura skal være lovlig, må den minimum inneholde følgende opplysninger:

  • Fakturanummer. Nummeret skal unikt og kontrollerbart, og skal være tildelt maskinelt (slik fakturaprogrammer gjør) eller forhåndstrykt på en blankett.
  • Fakturadato. Dette er datoen fakturaen blir generert, som kan avvike fra datoen for salget.
  • Selgers navn og organisasjonsnummer. Dersom virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal org.nummeret etterfølges av bokstavene MVA.
  • Kjøpers navn, adresse eller organisasjonsnummer. Det finnes noen unntak, for eksempel for kontantsalg til privatpersoner.
  • Beskrivelse av varen/tjenesten som selges.
  • Kvantum/omfang av varen/tjenesten.
  • Tidspunkt og sted for levering av varen/tjenesten.
  • Pris og evt. merverdiavgift med korrekt mva-sats. Ytelser med ulik mva-sats og avgiftsfrie ytelser skal angis hver for seg.
  • Forfallsdato.

I tillegg bør fakturaen inneholde selgers bankkontonummer og fullstendig kontaktinformasjon. Dersom du må sende en purring, legges det automatisk til et purregebyr. Dette beløpet tilsvarer til enhver tid makssatsen i loven (f.o.m. 01.01.2015 er purregebyret på kr. 65,–).

Nettbasert fakturaprogram

For å sende fakturaer kan du enten kjøpe og installere en programvare eller benytte et nettbasert faktureringsprogram, der du lager og sender fakturaer på nettet.

SendRegning er et komplett nettbasert fakturaprogram som passer for både enkle og mer komplekse behov. Med vår fakturamal kan du lage fakturaer tilpasset dine behov og sende dem elektronisk eller som papirfaktura. Ved å bruke SendRegning er du trygg på at fakturaene du sender oppfyller alle krav loven stiller til fakturering.

Du trenger bare å registrere deg som bruker for å begynne å sende fakturaer. Registreringen er gratis, og du betaler ingen oppstartsavgift eller løpende abonnementsavgifter.

Fakturatyper og tjenester

Du kan velge om du vil sende regningene som e-post, papirfaktura eller elektronisk EHF-faktura. Offentlige virksomheter, inkludert kommuner, krever faktura i EHF-format fra sine leverandører og aksepterer ikke lenger faktura på papir eller e-post. Også stadig flere bedrifter går over til EHF-fakturaer.

Dersom du sender mange regninger og ønsker at innbetalinger registreres automatisk, kan du velge regninger med KID-nummer. Med KID-nummer kan du også tilby kundene dine AvtaleGiro. Må du følge opp ubetalte regninger, har du enkel tilgang til både purring og inkasso.

Prøv oss!

Prøv SendRegning helt uten forpliktelser! Du trenger bare å registrere deg som bruker, så er du klar til å sende din første regning. Det koster ingenting å registrere seg, og det er ingen oppstartsavgift eller løpende abonnementsavgift. Den første regningen er gratis.

Har du andre spørsmål om fakturering? Vi svarer gjerne på det du lurer på! Send en e-post til hjelp@sendregning.no.