En eFaktura kommer ferdig utfylt i mottagerens nettbank. Kunden må godkjenne fakturaen før beløpet trekkes fra konto.

Hva er eFaktura?

En eFaktura er en elektronisk faktura som bedrifter bruker for å fakturere privatpersoner. Den sendes direkte til nettbanken til mottageren, ferdig utfylt med kontonummer, KID-nummer og beløp.

Hvordan opprette eFaktura?

For å kunne sende eFaktura må utsteder inngå en avtale om dette med hver enkelt mottager. Dersom du ønsker å sende eFaktura til dine kunder, må du i tillegg inngå en avtale med banken din og tilrettelegge ditt eget økonomisystem.

Du må også inngå avtale med et godkjent fakturahotell for at kunden skal kunne se fakturaene i sin nettbank. SendRegning støtter foreløpig ikke utsendelse av eFaktura.

Hva er eFaktura referanse?

Med eFaktura referanse menes nummeret som identifiserer regningen fra en bedrift. Referansen kan være forskjellig fra avsender til avsender. Du finner den på tidligere fakturaer eller ved å henvende deg til firmaet som sendte regningen.

eFaktura eller EHF-faktura?

Det finnes flere typer elektroniske fakturaer. eFaktura forveksles iblant med EHF-faktura, som er statens standardformat for fakturering til statlige virksomheter og kommuner.

En EHF-faktura sendes direkte fra avsenders til mottagers økonomisystem, der den blir lest og behandlet maskinelt. Du behøver ikke inngå noen avtale med mottager for å sende en faktura i EHF-format.

Det eneste som kreves er at begge parter bruker et fakturasystem som har støtte for dette formatet. Både statlige foretak, kommuner og mange bedrifter krever nå slike fakturaer fra leverandørene sine.

AvtaleGiro for faste regninger

Dersom du ønsker å forenkle utsendelsen av faste regninger som abonnementsavgifter, leieavtaler osv., kan du sende dem som AvtaleGiro. Da sendes regningen direkte til mottagerens bank, og banken sørger for at regningen betales automatisk på forfallsdato.

Kunden slipper å legge regningene manuelt til betaling, og du oppnår mer pålitelige innbetalinger. I motsetning til ved eFaktura behøver ikke mottageren godkjenne fakturaen i nettbanken.