En eFaktura kommer ferdig utfylt i mottakerens nettbank. Kunden må godkjenne fakturaen før beløpet trekkes fra konto.

En eFaktura er en elektronisk faktura som bedrifter bruker for å fakturere privatpersoner. Den sendes direkte til nettbanken til mottakeren, ferdig utfylt med kontonummer, KID-nummer og beløp.

For å kunne sende faktura som eFaktura må utsteder inngå en avtale om dette med hver enkelt mottaker. Dersom du ønsker å sende eFaktura til dine kunder, må du i tillegg inngå en avtale med banken din og tilrettelegge ditt eget økonomisystem for eFaktura. Du må også inngå avtale med et godkjent fakturahotell for at kunden skal kunne se fakturaene i sin nettbank. SendRegning støtter foreløpig ikke utsendelse av eFaktura.

eFaktura vs. EHF-faktura

Det finnes flere typer elektroniske fakturaer. eFaktura forveksles iblant med EHF-faktura, som er statens nye standardformat for fakturering til statlige virksomheter og kommuner.

En EHF-faktura sendes direkte fra avsenders til mottakers økonomisystem, der den blir lest og behandlet maskinelt. Du behøver ikke inngå noen avtale med mottaker for å sende en faktura i EHF-format. Det eneste som kreves er at begge parter bruker et fakturasystem som har støtte for dette formatet. Både statlige foretak, kommuner og mange bedrifter krever nå slike fakturaer fra leverandørene sine.

Sende EHF-faktura

Med SendRegning har du automatisk mulighet til å sende EHF-faktura like enkelt som å sende dem som e-post eller på papir. For å sende en faktura i dette formatet lager du regningen på vanlig måte. Husk å oppgi mottakers organisasjonsnummer, fordi dette fungerer som mottakers adresse. Når du skal velge hvordan regningen skal sendes, krysser du av for EHF. SendRegning vil automatisk finne ut om mottakeren har støtte for å ta imot EHF-fakturaer.

AvtaleGiro for faste regninger

Dersom du ønsker å forenkle utsendelsen av faste regninger som abonnementsavgifter, leieavtaler osv., kan du sende dem som AvtaleGiro. Da sendes regningen direkte til mottakerens bank, og banken sørger for at regningen betales automatisk på forfallsdato. Kunden slipper å legge regningene manuelt til betaling, og du oppnår mer pålitelige innbetalinger. I motsetning til ved eFaktura behøver ikke mottakeren godkjenne fakturaen i nettbanken.

Alle regninger som sendes med AvtaleGiro har KID-nummer. Med KID-nummer blir innbetalinger registrert automatisk. Det sikrer korrekt betalingsinformasjon og gir automatisk oppdatert kundereskontro. Når du skal sende en faktura som AvtaleGiro, lager du den i SendRegning på vanlig måte.

For å ta i bruk AvtaleGiro, må du inngå en KID-/eGiro-avtale og en AvtaleGiro-avtale med banken din. Disse to avtalene kan du inngå samtidig. Kunden må inngå en avtale med sin bank om automatisk trekk innenfor et angitt beløp.