For å kunne sende en faktura, trenger du et fakturaprogram. Da kan du produsere og utstede fakturaer og holde oversikt over regningene dine.

Du kan enten kjøpe og installere en programvare eller benytte et nettbasert faktureringsprogram.

Krav til fakturaprogram

Bokføringsloven stiller strenge krav til fakturering og til hva en faktura skal inneholde. Blant annet skal alle fakturaer ha et unikt og kontrollerbart fakturanummer. Derfor kan du ikke lage lovlige fakturaer i programmer som Word og Excel, men må bruke et godkjent fakturaprogram. En faktura er et salgsdokument, og loven krever at salgsdokumenter minimum inneholder følgende:

 • Fakturanummer. Nummeret skal være tildelt maskinelt (slik fakturaprogrammer gjør) eller forhåndstrykt på en blankett.
 • Fakturadato. Dette er datoen fakturaen blir generert, som kan avvike fra datoen for salget.
 • Selgers navn og organisasjonsnummer. Dersom virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal org.nummeret etterfølges av bokstavene MVA.
 • Kjøpers navn, adresse eller organisasjonsnummer. Det finnes noen unntak, for eksempel for kontantsalg til privatpersoner.
 • Beskrivelse av varen/tjenesten som selges.
 • Kvantum/omfang av varen/tjenesten.
 • Tidspunkt og sted for levering av varen/tjenesten.
 • Pris og evt. merverdiavgift med korrekt mva-sats. Ytelser med ulik mva-sats og avgiftsfrie ytelser skal angis hver for seg.
 • Forfallsdato.

Komplett nettbasert fakturaprogram

SendRegning er et komplett fakturaprogram som inneholder alt du trenger for å sende og følge opp regninger. Fordi vi tilbyr fakturering online behøver du ikke kjøpe og installere noen programvare. Når du bruker SendRegning, er du trygg på at fakturaene du sender oppfyller alle krav loven stiller til fakturering. Alle oppdateringer i systemet gjøres hos oss, også oppdateringer som er nødvendige som følge av endringer i bokføringsloven. Du vil alltid ha siste versjon tilgjengelig.

Du kan sende og administrere regninene dine hvor som helst og når som helst, så lenge du har internettilgang.

Ulike typer fakturaer

Med SendRegning sitt fakturaprogram kan du velge mellom ulike typer fakturaer:

 • Enkeltregning: Send én regning til én mottager. Les mer om enkeltregning.
 • Masseutsendelse: Dersom du skal sende en lik regning til flere mottagere, kan du sende samme regning til så mange mottagere du ønsker i én utsendelse. Les mer om masseutsendelse.
 • Fast oppdrag: Dersom du regelmessig sender den samme regningen til samme mottager, kan du legge regningen inn som fast oppdrag, så blir regningen sendt automatisk så ofte du ønsker, for eksempel en fast dato i måneden. Les mer om fast oppdrag.

Du velger selv om du vil sende regningen som papirfaktura i posten, som e-post eller som elektronisk EHF-faktura, som er statens standardformat for fakturaer til det offentlige.

Våre tjenester

Med SendRegning sitt fakturaprogram kan du velge å utstede regninger med KID-nummer. Da registreres innbetalinger automatisk, og det blir enklere å holde oversikt over betalte og ubetalte fakturaer. Med KID-nummer på regningene kan du også tilby kundene dine AvtaleGiro for betaling av faste regninger. Da trekkes fakturabeløpet fra kundens konto direkte i nettbanken, noe som forenkler betalingen for kunden og samtidig sikrer deg mer pålitelige innbetalinger. Dersom du må følge opp ubetalte krav, har du tilgang til inkasso fra Intrum direkte fra SendRegning. Se alle våre tjenester.

Prøv gratis!

Prøv SendRegning helt uten forpliktelser! Du trenger bare å registrere deg som bruker, så er du klar til å sende din første regning. Det koster ingenting å registrere seg, og det er ingen oppstartsavgift eller løpende abonnementsavgift. Den første regningen er gratis.