For at en faktura skal oppfylle kravene i Bokføringsloven, må den ha et fakturanummer som er unikt og kontrollerbart.

Fakturanummeret identifiserer hver enkelt regning, og fakturaene du sender må nummereres i en løpende nummerserie. Det må ikke være hull i fakturarekken ved at det mangler et nummer, og fakturaene må ikke overlappe hverandre ved at samme fakturanummer brukes på flere fakturaer. Dette betyr at fakturaene enten må lages av et godkjent fakturaprogram som tildeler løpende nummer maskinelt, eller de må skrives på forhåndsnummererte blanketter. Fakturaer som er laget i tekstbehandlings- eller regneprogrammer som Word og Excel, oppfyller ikke kravene i loven.

Godkjent fakturaprogram

Et fakturaprogram kan enten være en programvare som du kjøper og installerer eller et nettbasert faktureringsprogram. Med SendRegning lager og sender du regninger på nettet. Det eneste du trenger for å sende og administrere regninger, er pc, nettbrett eller mobiltelefon med tilgang til internett. Ved å registrere deg gratis på våre nettsider er du klar til å sende fakturaer som oppfyller alle krav loven stiller til fakturering.

Valg av fakturanummer

Første gang du skal sende en faktura, velger du fritt hvilket tall nummerserien skal begynne med. Du behøver ikke starte med faktura nummer 1, men når du har valgt et nummer, må de neste fakturaene følge denne nummerserien løpende (for eksempel 101, 102, 103 osv.). I SendRegning gjøres dette automatisk basert på det fakturanummeret du ønsker på din første faktura. Du kan enkelt begynne å fakturere med SendRegning selv om du tidligere har brukt et annet fakturasystem. Da lager du en ny nummerserie som ikke overlapper med den gamle.

Slette faktura

Fordi loven krever at fakturanummerserien er ubrutt kan du ikke slette fakturaer fra systemet ditt. Dersom du har behov for å slette en faktura, må du sende en kreditnota som opphever fakturaen.

Flere krav til fakturering

Bokføringsloven stiller en rekke krav til hva en faktura skal inneholde. I tillegg til fakturanummer skal fakturaen minimum inneholde følgende:

  • Fakturadato. Dette er datoen fakturaen blir generert, som kan avvike fra datoen for salget.
  • Selgers navn og organisasjonsnummer. Dersom virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal org.nummeret etterfølges av bokstavene MVA.
  • Kjøpers navn, adresse eller organisasjonsnummer. Det finnes noen unntak, for eksempel for kontantsalg til privatpersoner.
  • Beskrivelse av varen/tjenesten som selges.
  • Kvantum/omfang av varen/tjenesten.
  • Tidspunkt og sted for levering av varen/tjenesten.
  • Pris og evt. merverdiavgift med korrekt mva-sats. Ytelser med ulik mva-sats og avgiftsfrie ytelser skal angis hver for seg.
  • Forfallsdato.

Med SendRegning er du trygg på at fakturaene du sender, oppfyller alle lovkrav. Prøv oss uforpliktende – ingen abonnementsavgift eller bindingstid. Registrer deg her.