Med SendRegning kan du lage og sende fakturaer på nettet, som oppfyller alle krav loven stiller til fakturering. Du behøver ikke kjøpe og installere noe fakturaprogram.

En faktura er et dokument som bekrefter et salg mellom en selger og en kjøper. En faktura brukes ved salg av varer og tjenester på kreditt, og dokumenterer kjøperens betalingsforpliktelse og selgerens tilgodehavende.

Loven stiller strenge krav til hvordan en faktura og andre salgsdokumenter skal utformes og hva de skal inneholde. Derfor kan du ikke lage lovlige fakturaer i programmer som Word eller Excel, men må benytte et godkjent fakturaprogram.

Krav til faktura

En faktura som oppfyller kravene i loven, må minimum inneholde følgende informasjon:

  • Fakturanummer. Nummeret skal unikt og kontrollerbart, og skal være tildelt maskinelt (slik fakturaprogrammer gjør) eller forhåndstrykt på en blankett.
  • Fakturadato. Dette er datoen fakturaen blir generert, som kan avvike fra datoen for salget.
  • Selgers navn og organisasjonsnummer. Dersom virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal org.nummeret etterfølges av bokstavene MVA.
  • Kjøpers navn, adresse eller organisasjonsnummer. Det finnes noen unntak, for eksempel for kontantsalg til privatpersoner.
  • Beskrivelse av varen/tjenesten som selges.
  • Kvantum/omfang av varen/tjenesten.
  • Tidspunkt og sted for levering av varen/tjenesten.
  • Pris og evt. merverdiavgift med korrekt mva-sats. Ytelser med ulik mva-sats og avgiftsfrie ytelser skal angis hver for seg.
  • Forfallsdato.

I tillegg bør fakturaen inneholde selgers bankkontonummer og fullstendig kontaktinformasjon.

Når skal du sende faktura?

Senest én måned etter at kunden har mottatt varen eller tjenesten, må du sende kunden en faktura. Samtidig som du sender fakturaen, skal du bokføre inntekten i regnskapet ditt. Dette gjelder selv om du ennå ikke har mottatt betalingen.

Feil på faktura

Dersom en faktura inneholder feil eller av andre grunner må korrigeres, kan den ikke slettes. I stedet må du utstede en kreditnota som opphever fakturaen. Den krediterte fakturaen skal merkes "makulert" eller "utgår", og må oppbevares, slik at det ikke blir hull i fakturaenes nummerserie. Dette er viktig for å oppfylle lovens krav til fakturanummer.

Nettbasert fakturaprogram

For å sende fakturaer kan du enten kjøpe og installere en programvare eller benytte et nettbasert faktureringsprogram, der du lager og sender fakturaer på nettet.

SendRegning er et komplett nettbasert fakturaprogram som passer for både enkle og mer komplekse behov. Med vår fakturamal kan du lage fakturaer tilpasset dine behov og sende dem elektronisk eller som papirfaktura. Ved å bruke SendRegning er du trygg på at fakturaene du sender oppfyller alle krav loven stiller til fakturering.

Du trenger bare å registrere deg som bruker for å begynne å sende fakturaer. Registreringen er gratis, og du betaler ingen oppstartsavgift eller løpende abonnementsavgifter. De månedene du bruker betalbare tjenester, påløper et administrasjonsgebyr på kr. 35,–. Ellers betaler du ingenting.