Registrer deg

Du registreres med følgende kode: {{ vm.user.marketing.code }}
Påkrevd
Vennligst fyll inn et gyldig organisasjonsnummer. Et organisasjonsnummer har disse gyldige formatene: 123456789 eller 123 456 789

SendRegning kan ikke benyttes til private formål. Med private formål menes for eksempel:

  • Utleie av eiendom som ikke er eid gjennom en bedrift
  • Bruktsalg av egne eiendeler
  • Bruk av SendRegning som verktøy for å arrangere en tur, et selskap, et slektstreff eller andre familiemessige aktiviteter eller fritidsaktiviteter
Hvis du representerer en forening, et lag eller annen organisasjon som ønsker å benytte SendRegning i forbindelse med driften av organisasjonen, kan dere benytte SendRegning selv om dere ikke har organisasjonsnummer.

E-postadresse og passord

Vennligst oppgi en gyldig e-postadresse
Vennligst oppgi en gyldig e-postadresse E-postadressene stemmer ikke overens
Passordene stemmer ikke overens

Avsenderopplysninger på regningen

Kontonummer er påkrevd Kontonummer er minus
Postnummer er påkrevd
Poststed er påkrevd
Land er påkrevd
Du må angi nummeret på den første fakturaen du sender
Du må akseptere vilkårene for å opprette en konto

Hva koster det?

Det er kostnadsfritt å registrere seg.
Første regning sendes ut gratis.
Regning på e-post kr 8.-, regning i posten kr 32,-.
Lovmessig lagring av data kr 35,- per mnd. hvis regning er sendt den måneden.
Gratis brukerstøtte på e-post hjelp@sendregning.no.

Fakturaer må nummereres i en ubrutt nummerserie i henhold til Bokføringsloven. For eksempel 1, 2, 3 osv. eller 1001, 1002, 1003 osv.

Hvilket nummer ønsker du å starte med på din første faktura? Hvis dette er din første faktura, anbefaler vi at du starter med 1.