Registrer deg

Du registreres med følgende kode: {{ vm.user.marketing.code }}
Påkrevd
Vennligst fyll inn et gyldig organisasjonsnummer. Et organisasjonsnummer har disse gyldige formatene: 123456789 eller 123 456 789

E-postadresse og passord

Vennligst oppgi en gyldig e-postadresse
Vennligst oppgi en gyldig e-postadresse E-postadressene stemmer ikke overens
Passordene stemmer ikke overens

Avsenderopplysninger på regningen

Kontonummer er påkrevd Kontonummer er minus
Postnummer er påkrevd
Poststed er påkrevd
Land er påkrevd
Du må angi nummeret på den første fakturaen du sender
Du må akseptere vilkårene for å opprette en konto

Hva koster det?

Det er kostnadsfritt å registrere seg
Første regning sendes ut gratis
Regning på e-post kr. 8.-, regning i posten kr. 32,-
Lovmessig lagring av data, kr. 35,- pr mnd. hvis regning er sendt den måneden
Gratis brukerstøtte på e-post hjelp@sendregning.no
Prioritert brukerstøtte på telefon
820 77 305 (kr. 14 pr min)

Det er gratis å prøve SendRegning. For å kunne sende din første regning, trenger vi noen opplysninger om deg og din virksomhet.

Fakturaer må nummereres i en ubrutt nummerserie i henhold til Bokføringsloven. For eksempel 1, 2, 3 osv. eller 1001, 1002, 1003 osv.

Hvilket nummer ønsker du å starte med på din første faktura? Hvis dette er din første faktura, anbefaler vi at du starter med 1.