En regning eller faktura er et salgsdokument som bekrefter en handel mellom en selger og en kjøper. For å lage regninger trenger du et fakturaprogram.

Loven stiller strenge krav til hva regninger skal inneholde. Derfor kan du ikke lage lovlige fakturaer i programmer som Word eller Excel, men må benytte et godkjent fakturaprogram.

Krav til regninger

  • En faktura som oppfyller kravene i loven, må minimum inneholde følgende informasjon:
  • Fakturanummer. Nummeret skal unikt og kontrollerbart, og skal være tildelt maskinelt (slik fakturaprogrammer gjør) eller forhåndstrykt på en blankett.
  • Fakturadato. Dette er datoen fakturaen blir generert, som kan avvike fra datoen for salget.
  • Selgers navn og organisasjonsnummer. Dersom virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal org.nummeret etterfølges av bokstavene MVA.
  • Kjøpers navn, adresse eller organisasjonsnummer. Det finnes noen unntak, for eksempel for kontantsalg til privatpersoner.
  • Beskrivelse av varen/tjenesten som selges.
  • Kvantum/omfang av varen/tjenesten.
  • Tidspunkt og sted for levering av varen/tjenesten.
  • Pris og evt. merverdiavgift med korrekt mva-sats. Ytelser med ulik mva-sats og avgiftsfrie ytelser skal angis hver for seg.
  • Forfallsdato.

Nettbasert fakturaprogram

For å sende regninger kan du enten kjøpe og installere en programvare eller benytte et nettbasert faktureringsprogram, der du lager og sender fakturaer på nettet. SendRegning er et komplett nettbasert fakturaprogram som passer for både enkle og mer komplekse behov. Med vår fakturamal kan du lage regninger tilpasset dine behov og sende dem elektronisk eller som papirfaktura. Ved å bruke SendRegning er du trygg på at regningene du sender oppfyller alle krav loven stiller til fakturering.

Du trenger bare å registrere deg som bruker for å begynne å sende fakturaer. Registreringen er gratis, og du betaler ingen oppstartsavgift eller løpende abonnementsavgifter.

Slik sender du regningen

Når du har opprettet en brukerkonto, er du klar til å begynne å sende regninger. For å sende én enkeltregning, fyller du ut de nødvendige opplysningene i vår fakturamal og sender regningen med et tastetrykk. Du kan også registrere kundene dine i kundelisten, slik at fakturaen blir forhåndsutfylt med opplysningene du har lagt inn på den enkelte kunde. Skal du sende en lik regning til flere mottagere, kan du velge masseutsendelse. Da blir den samme regningen sendt til så mange mottagere som du ønsker på én gang. Dersom du sender den samme regningen til samme mottager med jevne mellomrom, kan du velge fast oppdrag. Da blir regningen sendt automatisk med jevne mellomrom, for eksempel en fast dato hver måned.

E-post, EHF eller papirfaktura

Alle regninger kan sendes som papirfaktura, e-post eller som elektronisk EHF-faktura. EHF er statens standardformat for fakturaer til det offentlige og må benyttes av leverandører til statlige virksomheter, kommuner og en del private virksomheter.

Dersom du sender regningen som e-post eller EHF-faktura, kan du også sende med vedlegg, f.eks. timelister eller kvitteringer. Du kan velge å sende kopi av regningen til en annen e-post-adresse enn mottager, for eksempel til regnskapsfører. Merk at purringer alltid må sendes på papir.

Prøv SendRegning gratis og uforpliktende! Registrer deg som bruker, så kan du sende din første regning i løpet av noen få minutter.