AvtaleGiro er en betalingstjeneste fra norske banker, der banken sørger for at faste regninger blir betalt automatisk på forfallsdato

Regningen sendes direkte til mottagers bank. Tjenesten kan brukes ved alle regelmessige regninger som abonnementsavgifter, leieavtaler mm, uavhengig av beløpets størrelse.

Som bruker av SendRegning kan du tilby kundene dine at regninger fra deg betales med AvtaleGiro. Du må inngå en AvtaleGiro-avtale med banken din, og kunden må inngå en avtale med sin bank om automatisk trekk innenfor et angitt beløp. AvtaleGiro forutsetter at det er KID-nummer på regningene du sender. Dersom du ikke har KID-nummer fra før, kan dette settes opp i samme avtale som AvtaleGiro.

Fordeler med AvtaleGiro

Pålitelig innbetaling: Med AvtaleGiro øker sjansen for at faste regninger blir betalt i tide, fordi regningene sendes direkte til kundens bank for automatisk trekk på forfallsdato. Du kan fakturere ulike beløp hver gang.

  • Sparer tid: Utsendelsen av regninger og oppdatering av reskontro skjer automatisk. Det sparer deg for manuelt arbeid.
  • Enkelt for kunden: Kunden slipper å legge hver regning manuelt til betaling og behøver ikke taste inn kontonummer og KID-nummer. Banken sørger for at regningene betales i tide. Kunden får ingen regning som må godkjennes i nettbanken (slik som ved eFaktura).
  • Oppdatert kundereskontro: Regninger som sendes med AvtaleGiro, har KID-nummer og sikrer korrekt betalingsinformasjon. Innbetalinger til bankkonto blir automatisk registrert i SendRegning og gir oppdatert kundereskontro.

Slik får du AvtaleGiro

  1. Du inngår en avtale om AvtaleGiro med banken din. Dersom du ikke allerede har KID-nummer på regningene du sender ut, inngår du samtidig en KID-/eGiro-avtale med banken.
  2. Kunden din må be sin bank om at regninger fra deg betales med AvtaleGiro.
  3. Når disse avtalene er på plass, kan du sende regninger med AvtaleGiro. Du oppretter regningene på vanlig måte, og regningene blir automatisk sendt med AvtaleGiro.

Slik sender du AvtaleGiro

Når du skal sende en faktura som AvtaleGiro, lager du den i SendRegning på vanlig måte. Dersom kunden din har valgt å betale regninger fra deg med AvtaleGiro, blir regningen automatisk sendt på denne måten.

Merk at når du sender AvtaleGiro, vil ikke regningen være synlig i kundens nettbank. Kunden kan imidlertid krysse av i nettbanken for å motta varsling om kommende trekk, og på den måten ha oversikt over hva som belastes.

Priser

For brukere av SendRegning koster en faktura sendt med AvtaleGiro kr 11,–. Bankene har ulike prismodeller for AvtaleGiro, så sjekk din banks hjemmeside eller kontakt banken direkte for informasjon om hva tjenesten koster.