Du kan kun kreve fakturagebyr hvis du har avtalt dette med kunden på forhånd. Da får du dekket dine egne utgifter til fakturering.

Fakturagebyr-regler ved privatkjøp

Fakturagebyr kan kun kreves dersom dette er avtalt på forhånd. Kunden har anledning til å unnlate å betale fakturagebyret hvis det ikke allerede er avtalt.

I §37 i forbrukerkjøpsloven heter det: "Selgeren kan ikke i tillegg til kjøpesummen kreve gebyr for utstedelse og sending av regning hvis ikke dette klart følger av avtalen."

MVA på fakturagebyr

Det skal beregnes MVA på fakturagebyr hvis du er momspliktig. Dersom du for eksempel har avtalt kr.30,- i fakturagebyr inklusiv moms, fyller du inn kr. 24 i enhetspris og 25% MVA.

Fakturagebyr på efaktura

Med eFaktura blir regningen sendt rett til nettbanken. Det innebærer lavere faktureringskostnader, da man slipper å printe ut regningen på papir og postlegge den. Ofte, men ikke alltid, vil fakturagebyret derfor fjernes eller reduseres.

Hvordan legge til fakturagebyr på regning?

Du kan få dekket faktureringskostnadene dine uten å kreve fakturagebyr. I mange tilfeller prises varer og tjenester slik at prisen også dekker kostnader til fakturering.

Det legges ikke automatisk til fakturagebyr når du sender regninger via SendRegning. Dersom du likevel ønsker å legge til et fakturagebyr, kan du gjøre det manuelt.

Slik går du frem:

  1. Avtal med kundene dine at du kan kreve fakturagebyr
  2. Legg til fakturagebyr som ett av produktene dine
  3. Nå kan du enkelt hente frem fakturagebyret som produkt og legge det til på alle regninger som du sender

Les mer om:
Innføring i fakturering
eFaktura
Faktura enkeltmannsforetak