Et fakturagebyr er et gebyr som legges til en faktura for å dekke utgiftene til produksjon og utsendelse av fakturaen.

For å kunne kreve fakturagebyr må du ha avtalt dette med kunden på forhånd, og størrelsen på gebyret skal stå i forhold til kostnadene ved utsendelse.

Ved forbrukerkjøp kan kunden ifølge Forbrukerkjøpsloven la være å betale fakturagebyret dersom gebyret ikke er avtalt på forhånd. Et vanlig alternativ til fakturagebyr er å prissette varene eller tjenestene man selger slik at prisen også dekker utgifter til fakturering.

Fakturagebyr i SendRegning

Når du fakturerer med SendRegning, blir det ikke automatisk lagt til fakturagebyr, men du kan gjøre det manuelt.

Slik går du frem:

  1. Avtal med kundene dine at du kan kreve fakturagebyr.
  2. Legg til fakturagebyr som et produkt i produktlisten din.
  3. Nå kan du enkelt hente frem produktet fakturagebyr og legge det til på regningene du sender.

Mva på fakturagebyr

Dersom du er momspliktig, skal det beregnes mva av fakturagebyret. Det beløpet du har avtalt med kunden, bør derfor være inklusiv mva. Dersom du har avtalt et fakturagebyr på kr. 30,–, fyller du inn kr. 24,– i enhetspris og 25% mva, slik at det totale beløpet blir den summen du er blitt enig med kunden om.

Regningstyper og tjenester

Som bruker av SendRegning velger du om du vil sende regningene dine som papirfaktura, e-post eller elektronisk EHF-faktura. Offentlige virksomheter, inkludert kommuner, krever faktura i EHF-format fra sine leverandører og aksepterer ikke lenger fakturaer på papir eller e-post. Også stadig flere bedrifter går over til elektronisk fakturering i EHF-format. Regninger sendt som EHF-faktura er både billigere og mer miljøvennlig enn papirfakturaer.

Skal du sende en lik regning til mange mottakere, kan du sende dem som masseutsendelse. Da oppretter du én regning som sendes til så mange mottakere som du ønsker på én gang.

Dersom du regelmessig sender den samme regningen til samme mottaker, kan du velge å opprette et fast oppdrag. Da lager du én regning som sendes automatisk med jevne mellomrom, for eksempel en fast dato hver måned.

Dersom du har KID-nummer på regningene du sender, blir innbetalingene registrert automatisk, slik at det blir enklere å holde oversikt over betalte og ubetalte fakturaer. Med KID-nummer kan du også tilby kundene dine AvtaleGiro, slik at regningene sendes direkte til kundens nettbank og trekkes automatisk på forfallsdato. Dersom du må følge opp ubetalte regninger, har du enkel tilgang til både purring og inkasso i SendRegning. ## Oppfyller alle lovkrav

Loven stiller en rekke krav til fakturering og hvordan en faktura skal se ut. Ved å bruke SendRegning er du trygg på at regningene du sender oppfyller alle krav. All datatrafikk mellom deg og SendRegning er kryptert, slik at ingen informasjon kan komme på avveie. Du trenger bare å registrere deg som bruker for å kunne begynne å fakturere.

Har du spørsmål? Send en e-post til hjelp@sendregning.no, eller kontakt daglig leder Espen P. Gjester på e-post espen@sendregning.no.