EHF er en forkortelse for Elektronisk HandelsFormat og er statens format for elektronisk fakturering. Send EHF-faktura like enkelt som papir- og epostfaktura.

Stadig flere private virksomheter krever også å få faktura i EHF-format. Mottakeren av regningen må være registrert i ELMA, adresseregisteret for EHF

Alle fakturaer som sendes gjennom PEPPOL (den felleseuropeiske digitale infrastrukturen for elektronisk handel) blir sendt i EHF-format.

Hva er en EHF-faktura?

EHF (Elektronisk HandelsFormat) er en norsk tilpasning til et felleseuropeisk fakturaformat. Det benyttes av statlige, kommunale og private virksomheter for mottak av regninger.

En EHF faktura er en elektronisk regning som sendes direkte fra avsenders til mottakers økonomisystem. Da den mottas og leses automatisk er du trygg på at den kommer raskt frem til riktig mottaker.

For å sende regninger i elektronisk handelsformat må du bruke et fakturasystem som har støtte for EHF.

Det offentlige pålagt å ta imot EHF

Alle statlige organisasjoner og alle norske kommuner er pålagt å kunne ta imot EHF-fakturaer. En del kommuner og bedrifter har allerede gått helt over til EHF, og godtar ikke lenger papirfakturaer.

Hvordan sende en EHF-faktura?

Du oppretter en EHF-faktura på samme måte som om du skulle sende den på papir, epost eller Vipps Regninger. Det eneste du behøver å gjøre, er å registrere kundens organisasjonsnummer. Det gjør du enten i kundelisten, eller når du har laget en regning og skal velge forsendelsesmåte.

Når du har registrert en kunde med organisasjonsnummer, vil SendRegning automatisk sjekke nummeret opp mot det sentrale adresseregisteret for EHF. Dersom mottakeren kan motta EHF-fakturaer vil fakturasystemet foreslå å benytte dette formatet.

Du behøver ikke tenke på om du har riktig epost- eller postadresse. Organisasjonsnummeret til kunden er adressen

Du kan få kopi av fakturaen på vanlig måte. Merk at loven fortsatt krever at purringer sendes på papir.

Krav for å sende EHF-faktura

Tre krav må være oppfylt for å sende EHF-fakturaer:

  1. Utsteder av regningen må være registrert med organisasjonsnummer i SendRegning
  2. Mottakers organisasjonsnummer må angis ved utstedelse
  3. Mottaker av regningen må være registrert i ELMA, adresseregisteret for EHF

Slik sender du EHF-faktura med SendRegning

Ny regning

Opprett en regning på vanlig måte. Du finner en detaljert fremgangsmåte for dette under Hvordan sende en regning.

Velg mottaker av regningen

Søk frem til riktig mottaker i søkefeltet. Dersom du ikke har kunden i kundelisten fra før, kan du velge ”Registrer ny kunde” etter å ha skrevet inn mottakers navn.

Velg mottaker

Fyll inn kundens organisasjonsnummer

Har du ikke fylt inn kundens organisasjonsnummer, gjør du det i mottakerfeltet i regningen. SendRegning vil da kontrollere om organisasjonsnr er registrert i Brønnøysundregisteret. Når du kommer til forsendelsessiden sjekker fakturaprogrammet om mottakeren kan ta imot EHF-faktura.

Tast in kundens organisasjonsnummer

Fyll inn referanse

”Deres referanse” er påkrevd for EHF-regninger. Denne informasjonen er typisk et ressursnummer eller tilsvarende som identifiserer personen eller prosjektet hos mottakeren som har bestilt det fakturaen gjelder.

Send regningen

Dersom mottakeren er registrert med et organisasjonsnummer og kan motta EHF-faktura vil dette være forhåndsvalgt for deg.

Hvis det ikke er registrert organisasjonsnummer på kunden vil du få mulighet til å legge det til her:

Skjermbilde for valg av forsendelsesmåte for regning: EHF, papirregning eller epost

EHF med fast oppdrag, masseutsendelse eller API

Ved utsendelse av regninger som faste oppdrag og masseutsendelse eller via API, vil SendRegning overstyre valgt forsendelsesmåte dersom mottakeren er registrert i ELMA (adresseregisteret for EHF) og forutsetningene for å sende i EHF-format er møtt.

Les mer om:
Fast oppdrag
MVA på regningen
Regning med KID-nummer