Send elektronisk EHF-faktura like enkelt som en papir- eller e-postfaktura. Offentlige virksomheter krever faktura i EHF-format.

Hva er EHF?

EHF (Elektronisk Handelsformat) er statens standardformat for elektronisk fakturering.

De fleste offentlige virksomheter og en del private bedrifter tar ikke lenger imot fakturaer på papir eller e-post fra sine leverandører. Statlige etater og helseforetak har krevd EHF-faktura siden 1. juli 2012. For avtaler inngått fra og med 1. januar 2015 gjelder det samme kravet ved fakturering til alle landets kommuner.

For deg som leverandør betyr dette at du må benytte et fakturasystem som har støtte for EHF-formatet. Dersom du bruker SendRegning, er dette en del av tjenesten.

Fordeler med EHF

For deg som leverandør har det en rekke fordeler å sende EHF-fakturaer.

  • Direkte til mottager. En EHF-faktura sendes direkte fra avsenders til mottagers økonomisystem. Det sikrer at regningen kommer frem dit den skal.
  • Når raskere frem. En EHF-faktura når raskere frem til mottager enn andre fakturaer og øker sannsynligheten for raskere oppgjør.
  • Færre feil. En EHF-faktura leses automatisk. Det gir raskere oppdaterte regnskapstall og reduserer risikoen for feil.

Slik sender du EHF-faktura

Du behøver ikke inngå noen avtale med mottager eller med banken for å begynne å sende EHF-fakturaer. Du behøver heller ikke finne ut om kunden kan motta EHF-fakturaer. Det eneste du må gjøre, er å registrere kundens org.nummer. Det er dette nummeret som er kundens adresse. Du kan registrere org.nummeret på to måter:

  1. Legg org.nummeret inn i kundelisten på den aktuelle kunden og velg EHF som forsendelsesmåte. SendRegning slår automatisk opp i et sentralt EHF-register for å se om kunden kan motta EHF-faktura, og vil foreslå å sende regningen i EHF-format dersom det er mulig.
  2. Lag en regning og velg EHF som forsendelsesmåte. Da får du opp et felt for å legge inn org.nummer. SendRegning finner automatisk ut om kunden er i stand til å motta EHF-faktura.