Send én regning til mange mottagere på én gang. Passer for kontingenter, medlemsavgifter mv.

Én regning til mange mottagere

Masseutsendelse gjør det enkelt å sende mange regninger i én utsendelse. Du kan laste opp medlems- eller kunderegisteret og sende den samme regningen til alle, eller du kan dele kundene inn i undergrupper og velge hvilke grupper regningen skal sendes til.

E-post, EHF eller brevpost

Når du benytter en masseutsendelse, kan du velge om regningene skal sendes som e-post, elektronisk EHF-faktura eller som papirfaktura i posten.

Kontroll på innbetalinger

Med KID-nummer på regningene blir alle innbetalinger registrert automatisk. AvtaleGiro øker sannsynligheten for at faste regninger blir betalt ved forfall. I SendRegning har du oversikt over forfalte krav, slik at du lettere kan følge opp med purringer. Om betalingen fortsatt uteblir, kan du du sende kravet til inkasso direkte fra SendRegning.

Se hvordan Strømmen IF benytter masseutsendelse

Strømmen IF benytter masseutsendelser til å fakturere faste regninger som kontingenter og medlemsavgifter. Slik holder klubben oversikt over utsendte fakturaer og innbetalinger.