I Norge er det generell merverdiavgift på varer og tjenester som omsettes innenlands, med mindre de er særskilt fritatt.

Hva er MVA-satsen?

Merverdiavgiften på ordinær omsetning er 25%.

For enkelte bransjer er satsen lavere, f.eks. er det 15% mva på omsetning av næringsmidler, og 10% mva på persontransport og utleie av rom. Noen bransjer er unntatt mva-plikt. For nærmere informasjon om mva-plikten anbefaler vi at du kontakter Skatteetaten.

Merverdiavgiftsregisteret

Registreringsplikten i Merverdiavgiftsregisteret er lovfestet i Merverdiavgiftsloven §2-1. Bedrifter som er registrert i MVA-registeret skal vise dette ved å skrive "MVA" etter organisasjonsnummeret sitt på regningene de sender. Du har ikke lov å kreve inn mva før du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Når må du fakturere med MVA?

De første 50.000 kronene du omsetter for i løpet av en tolv-månedersperiode er fritatt for mva. Når omsetningen passerer kr. 50.000,- må du registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret, og begynne å fakturere med mva.

Du skal beregne mva fra og med den fakturaen som får omsetningen til overstige 50.000. Hvis du tror at du kommer til å passere kr. 50.000 i løpet av 12 måneder, kan du registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret med én gang.

Etterfakturering av MVA

Hvis du har sendt fakturaer uten mva, hvor du enten passerer eller har passert grensen på kr 50.000, må du registrere deg som mva-pliktig snarest mulig.

Når dette er gjort, går du til "Konto" i topp-menyen på SendRegning, krysser av for "Registrert i MVA-registeret", og trykker "Lagre endringer".

Du kan så etterfakturere mva for fakturaer du har sendt etter du passerte kr. 50.000,- i omsetning.

Du gjør dette slik:

  1. Opprett en ny faktura, og fyll inn riktig mottager og andre opplysninger.
  2. I første varelinje skriver du i feltet for "Enhetspris" totalsummen fra fakturaen du skal etterfakturere mva for med et minustegn foran, altså som en negativ sum. Sett mva til 0%.
  3. Opprett en ny varelinje, og i feltet for "Enhetspris" skriver du totalsummen fra fakturaen du skal etterfakturere mva for, men uten noe minustegn, altså som en positiv sum. Sett mva til 25%, eller den mva-satsen som er riktig.

Fakturaen vil dermed gjelde kun mva-summen.

Om du ikke er MVA-registrert

Dersom du ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, har du heller ikke anledning til å kreve inn mva. SendRegning sjekker om du er i MVA-registeret når du registrer deg, men hvis du registrerer deg i MVA-registeret i ettertid må du selv endre innstillingen på kontosiden:

  1. Velg "Konto" i menylinjen øverst på siden (du må være logget inn).
  2. Fjern avkryssingen i boksen "Registrert i MVA-registeret"
  3. Trykk på "Lagre endringer".

Sende faktura uten mva

For å unngå at det legges til mva på regningene dine velger du 0% i mva-kolonnen for hver fakturalinje. Nederst på regningen vil det stå "Total (inkl. mva)". Hvis du har satt mva til 0% på alle fakturalinjene, er det ingen merverdiavgift. Når du faktisk sender ut regningen, vil det ikke stå "inkl. mva" foran summen. På selve regningen er det tre linjer for å vise summering og mva. De ligger rett over girodelen på høyre side. Det vil da se slik ut:

Mva-grunnlag 0%: 420,00
Mva
Sum: 420,00

Ulik MVA-sats

Når du legger produkter inn i fakturaen, kan du velge en egen mva-sats for hver enkelt varelinje. Det gjør at du kan variere mellom ulike mva-satser. I prislisten kan du legge inn den mest vanlige mva-satsen. Skal du lage en faktura med lavere mva-sats, endrer du satsen mens du lager den aktuelle regningen.

Pris inkl. MVA

SendRegning støtter dessverre ikke å trekke mva ut av utsalgsprisen. Du må derfor legge inn prisene ekskludert mva og la systemet regne ut mva basert på satsen du oppgir. Merk at hvis du har priser inkl. mva og skal regne ut prisen ekskludert mva, må du dele prisen med 1,x (x=mva-satsen). Har du et produkt som koster 100 kroner inkl. 25% mva, blir prisen ekskludert mva 100/1.25 = 80,-

MVA til utlandet

Hvis du har skaffet en vare eller utført en tjeneste i Norge, skal det beregnes mva uansett hvor fakturaen sendes. Hvis varen er anskaffet eller tjenesten utført i utlandet, skal du ikke beregne mva.

Eksempel:

  • Du har gjort en jobb i Norge og skal sende faktura til kundens kontor i Sverige. Mva skal angis.
  • Du har gjort en jobb i Sverige og skal sende faktura til kunden i Sverige. Mva skal ikke angis.

Bokføringsforskriften § 5-1-1 sier at mva alltid skal angis i norske kroner, uavhengig av hvilken valuta du fakturerer i.