Fast Oppdrag lar deg sende repeterende regninger ved å lage en fakturamal og definere når den skal sendes.

Hvordan sette opp et fast oppdrag

 1. Gå til "Fast oppdrag" i menyen.
 2. Trykk på "Nytt fast oppdrag".
 3. Fyll inn et navn for oppdraget, dette vises sener i oversikten over faste oppdrag.
 4. Velg mottager på samme måte som en vanlig regningen.
 5. Fyll inn fakturalinjene, i tillegg til de vanlige mulighetene kan du også ta med navnet på perioden fakturaen er for ved bruk av dynamisk tekst.
 6. Velg første utsendelsesdato og hvor ofte regningen skal sendes.
 7. Hvis avtalen du fakturerer for har en sluttdato kan du sette siste utsendelsesdato, hvis du ikke setter en siste utsendelsesdato vil regninger sendes inntil du selv stopper det fate oppdraget.
 8. Velg om regningen skal sendes på papir eller e-post. Dersom mottageren kan ta imot EHF vil ditt valg bli overstyrt og regningen vil sendes på EHF, forutsatt at mottagers organisasjonsnummer og "Deres referanse" er utfylt. Dersom mottageren har valgt å ta imot AvtaleGiro fra deg vil også dette overstyre forsendelsesmåten.
 9. Trykk "Lagre", du vil komme til en side som viser når og hvordan regningen vil sendes ut neste gang.

Oversikt over oppdrag

Ved å gå til "Fast oppdrag" i menyen vil du komme til oversikten over faste oppdrag, de er inndelt i aktive og inaktive oppdrag. Ved å trykke på navnet til et oppdrag kommer du til en oversiktsside hvor du kan starte og stoppe oppdraget, se når neste regning vil bli sent, og se regningene som sendt basert på det oppdraget.

Alle oppdrag som du ikke selv har stoppet vises som aktive, selv om siste utsendelsesdato for oppdraget har passert. Hvis siste utsendelse allerede har skjedd vil det ikke bli sendt flere regninger for oppdraget, men det vil fortsette å ligge i aktiv kategorien inntil du selv deaktiverer eller sletter det.

Dynamisk tekst i fakturalinjene

Den dynamiske teksten på fakturalinjene lar deg beskrive hvilken periode regningen gjelder for. Du kan bruke følgende verdier:

 • [uke]
 • [måned]
 • [kvartal]
 • [år]

Når du skriver enn av de tekstene inn på en fakturalinje vil den erstattes med riktig tekst for hver regning som sendes som en del av det faste oppdraget. Teksten kan enten være basert på datoen regningen blir sendt eller forfallsdatoen på regningen.

For eksempel kan du sende en regning for husleie med forfall 1. dag i måneden det skal betales husleie for. Da ville du valgt at den dynamiske teksten skal tilpasses forfallsdato og skrevet:

"Husleie for [måned] [år]"

Når regningen blir sendt 15. juli 2016 med forfall 1. august ville fakturalinjen blitt:

"Husleie for august 2016"