KID-nummer på regningen gjør det mulig for SendRegning å koble en innbetaling til din konto med en faktura du har sendt.

For å få KID-nummer på fakturaene dine, må du inngå en eGiro innbetalingsavtale med banken din. Når du mottar betaling for en faktura med KID-nummer, vil vi få beskjed om dette fra banken, og automatisk registrere fakturaen som betalt. Delvise innbetalinger vil også bli registrert. Du får beskjed om innbetalingen via e-post.

Slik går du frem for å få kid-nummer

  1. Kontakt banken din, og be om bestillingsskjema for eGiro innbetalingsavtale, også kalt CREMUL-avtale.
  2. Fyll ut skjemaet, og returner det til banken. Du finner en veiledning til utfylling av skjemaet nedenfor.
  3. Når du mottar en avtalebekreftelse på e-post fra Nets, må du videresende denne til hjelp@sendregning.no. Vi får ikke beskjed om avtaleinngåelsen direkte fra Nets, så vi er avhengig av å få den fra deg for å kunne aktivere KID-nummer på din SendRegning-konto.
  4. Vent med å sende fakturaer til du får bekreftelse fra oss på at KID-nummer er aktivert. KID-nummer vil da automatisk legges til på fakturaene du sender.

SLIK FYLLER DU UT EGIRO-SKJEMA

Fyll ut skjemaet som beskrevet under.

Det finnes flere versjoner av skjemaet. Denne fremgangsmåten følger standardskjemaet til Nets, men det skal være mulig å fylle ut alle versjoner av skjemaet med informasjonen under.

1. Kunde (kontoeier)

Her fyller du inn dine egne opplysninger: navn, adresse, telefonnummer osv.

Avtalen gjelder

Kryss av for eGiro-innbetaling og e-post-distribusjon.

OBS! Hvis du har valget mellom OCR, CREMUL eller begge deler, skal du velge bare CREMUL. Ikke velg OCR og CREMUL.

3. Hvilken type faktura skal benyttes

Kryss av for Faktura m/giro.

8.1 Behandling av KID avtale

SendRegning anbefaler at du oppretter en ny bankkonto og krysser av for alternativ B, slik at alle innbetalinger blir automatisk registrert med tvungen KID. Hvis du velger å tillate innbetalinger uten KID (alternativ A), må du manuelt registrere innbetalingene uten KID.

Hvis du velger alternativ B, men uten å opprette en ny bankkonto, vil det ikke være mulig å gjøre innbetalinger uten KID til denne kontoen.

9. Opplysninger om Programvareleverandør

UNIT4 AS.

For OCR-giro kan det oppgis inntil 3 KID-alternativer.

Kryss av for Mod 10 og fyll inn 10 i Antall siffer inkl. kontrollsiffer på den første linjen. La de resterende linjene være tomme.

11. Mottager av konteringsdata

Kundeenhet-ID i Nets: 00017839 Navn: UNIT4 AS Adresse: Postboks 4244 Nydalen, 0401 Oslo Telefon: 820 77 305

11.5 Periodisering av eGiro-innbetaling konteringsdata

Kryss av for Levering 2 ganger per dag.

12. E-post-distribusjon

Skriv inn din egen e-postadresse. Bilag for innbetalinger som ikke kan overføres med eGiro, sendes til denne adressen.

15. Kontaktpersoner

Hos kunden er ditt eget navn og kontaktdetaljer Hos Programvaeleverandør: Kontaktperson: Thomas Rom Berntzen Telefon: 820 77 305 E-postadresse: hjelp@sendregning.no Programvare: SendRegning.no

«Hos banken» fylles inn av banken selv.

16. Skriv under

Så er skjemaet klart for å sende tilbake til banken.

Dersom kundens nettbank ikke vil akseptere kid-nummeret

De vanligste grunnene til dette er:

  • Kunden har glemt å skrive inn alle nullene i KID-nummeret. Alle må med.
  • Kunden har prøvd å skrive inn noe i betalingsinformasjons-feltet også, dette kan skape problemer
  • Det er et problem i bankens system, for eksempel en fil som er utdatert.

Send en e-post til hjelp@sendregning.no dersom ingen av disse punktene hjelper.

Cremul på kontoutdraget fra banken

Når du tegner en eGiro-innbetalingsavtale med din bank (noe du må gjøre for å få KID-nummere på regningen) skal banken ha penger for dette. Vi belaster 3 kr per innbetaling vi får informasjon om fra BBS per e-post. Som de fleste andre banktjenester varierer gebyret fra bank til bank så det kan være interresant å sammenligne priser.