Via vår partner iizy kan SendRegning integreres med din regnskapsførers system.

Hva innebærer integrasjonen?

All data fra kundereskontroen i SendReging eksporteres regelmessig i et format tilpasset din regnskapsførers system. Fordi regnskapsfører får en fil som kan importeres direkte, uten å måtte bearbeides, sparer de mye tid i forhold til manuell registrering av faktura og betalingsinformasjon. Færre manuelle prosesser betyr også færre feilkilder, noe som sikrer at informasjonen som registreres i regnskapet blir komplett og korrekt.

Eksporten inkluderer alle poster fra kundereskontroen, fakturaer, kreditnotaer, betalinger, purringer, osv. Det vil si at du bare jobber i Sendregning som før, og så vil kundereskontroen hos regnskapsfører ajourholdes fortløpende uten at du trenger å tenke på det.

Hvem er iizy?

iizy er leverandør av integrasjon med regnskap for SendRegning, og tilbyr automatiske regnskapsoverføringer til alle systemer på det norske markedet. Du kan lese mer om integrasjonen på deres sider.

Hva koster det?

Prisen er 3,- per eksporterte regning/kreditnota. Betalinger, purringer og andre poster koster ingenting å eksportere. Kostnaden vil bli ført på den månedlige regningen for bruk av SendRegning. Du vil ikke få noen egen regning fra iizy.

Hvordan komme i gang?

Kontakt iizy på e-post: post@iizy.no eller telefon: 51 20 58 00 for å avtale format for eksportfilene og hvor de skal sendes.