Send faktura på engelsk til utlandet i alle de vanligste utenlandske valutaene.

Faktura til utlandet

Med SendRegning kan du sende faktura i alle de vanligste utenlandske valutaene. For å få tilgang til andre valutaer enn norske kroner må fakturaen være på engelsk. Du velger språk når du oppretter fakturaen.

Tilleggsinformasjon på fakturaen

En kunde i utlandet trenger ekstra bankinformasjon for å kunne betale til din norske konto fra utlandet. Når du oppretter en engelsk faktura, er den tilpasset med egne felter for all nødvendig betalingsinformasjon. Du må oppgi bankens BIC/SWIFT-kode og ditt IBAN-nummer, som du finner i nettbanken. Disse opplysningene kan du registrere under "Min konto", slik at de blir forhåndsutfylt på faktuaen.

Valg av valutakurs

Når du har valgt valuta, vil SendRegning automatisk foreslå valutakurs basert på Norges Banks kurser. Denne kan overstyres dersom du ønsker en annen kurs.

MVA til utlandet

Varer og tjenester levert i utlandet er fritatt for merverdiavgift. Hovedregelen er derfor at du ikke skal fakturere mva på salg til utlandet. Men dersom varen eller tjenesten leveres i Norge, skal det beregnes mva selv om kunden er utenlandsk. Mva skal alltid angis i norske kroner. SendRegning vil automatisk beregne mva i NOK på grunnlag av valutakursen du har valgt. Dersom du ikke skal fakturere mva, setter du mva-satsen til 0% på varelinjene på fakturaen.

Send regningen som e-post eller på papir

Fakturaer til utlandet kan sendes enten som e-post eller som papirfaktura i posten. Prisene er de samme som for å sende faktura til adresesr i Norge.

Registrering av innbetalinger

Når du skal registrere en innbetaling i utenlandsk valuta, blir du bedt om å registrere beløpet både i valgt valuta og i NOK, samt eventuelt vekslingsgebyr fra banken. I saldooversikten vil fakturabeløpet være angitt i NOK, beregnet etter samme kurs som da du sendte regningen.

Valutagevinst/valutatap

På grunn av valutasvingninger og bankgebyrer kan det innbetalte beløpet i NOK avvike fra det fakturerte beløpet. Slike avvik danner en valutagevinst eller et valutatap. I regnskapet kalles dette agio og disagio. Under "Rapporter" finner du oversikt over valutagevinst/-tap for en gitt periode.