SendRegning tar din sikkerhet på alvor og har iverksatt en rekke tiltak for å ivareta sikkerheten til deg som bruker.

Kryptering

All trafikk mot SendRegning er kryptert ved hjelp av SSL (https). Vi har et 2048-bits sertifikat signert med SHA-256 utstedt til UNIT4 Agresso AS. Dette er et såkalt EV-sertifikat som er bekreftet av Thawte og som gir deg en grønn adresselinje i nettleseren i tillegg til selve hengelåsen.

Adresselinje

Vi angir også http-headeren Strict-Transport-Security, som forhindrer nedgradering til ukryptert trafikk (http) og Cookie-kapring. Enkelt forklart er dette en beskjed til din nettleser om at all trafikk til sendregning.no skal krypteres uansett hva noen andre måtte mene.

Innlogging

I og med at all trafikk mot SendRegning er kryptert, vil ingen kunne "lytte" på trafikken for å finne ut hvilket brukernavn og/eller passord du benytter. SendRegning lagrer heller ikke ditt passord i klartekst, derimot lagrer vi en hash av ditt passord med et unikt salt.

Glemt passord

Vi har ingen mulighet til å gjenskape registrerte passord, så hvis du har glemt passordet ditt, må du opprette et nytt.

Slik går du frem for å registrere et nytt passord:

  1. Du benytter "Glemt passord"-funksjonaliteten på våre nettsider, der du angir din egen e-postadresse.
  2. Vi sender en e-post til denne e-postadressen med en tidsbegrenset lenke som kun kan brukes én gang. Denne lenken peker tilbake til våre nettsider, der prosessen fortsetter.
  3. Tilbake på våre sider skriver du inn og bekrefter nytt passord.

Lagring

SendRegning lagrer alle dine fakturaer i minst 10 år etter regnskapsårets slutt. Disse blir lagret på våre servere lokalisert hos UNIT4 Agresso AS i Nydalen. Vi har kontinuerlig speiling av databasen til et backup-datasenter utenfor våre lokaler. Hver natt blir det tatt backup til tape for lagring på en tredje lokasjon. Alt vi lagrer på tape blir kryptert, slik at ingen andre kan lese det.

Alle andre kontoopplysninger, f.eks kundeliste, produktliste, kundereskontro osv. lagres så lenge kontoen benyttes, og av praktiske årsaker like lenge som selve fakturaene. Hvis du slutter å bruke SendRegning, kan opplysningene anonymiseres i 10 år etter siste registrerte aktivitet.

Vedlegg som du sender ut sammen med fakturaene, lagres i Amazon sin nettsky i Irland. Vedleggene lagres i minst 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt, men av praktiske grunner fjerner vi dem ikke så lenge du er aktiv kunde. Du vil uansett få beskjed om vi er i ferd med å slette vedleggene, slik at du evt. kan laste ned en kopi for videre lagring på egen infrastruktur.

Lagring i 10 år for fakturaer og 3 år og 6 måneder av vedlegg gjøres i henhold til forskrift om bokføring.

Informasjon til tredjepart

SendRegning utleverer ikke informasjon til tredjepart, det være seg regnskapsfører, revisor, skattemyndighetene, politi, påtalemyndighetene eller andre. Unntaket vil være ved en beslutning om utlevering fra myndighetene.

Sluttbrukeravtale

Du finner vår gjeldende sluttbrukeravtale her:
https://www.sendregning.no/sluttbrukeravtale