Oppfyller alle lovkrav, med enkle funksjoner for å sende fakturajournal og kopier til regnskap.

Fakturering for alle behov

SendRegning er tilpasset både enkle og mer komplekse behov. Klienten din kan fakturere enkeltoppdrag, fasteoppdrag og masseutsendelser. Systemet inneholder alle nødvendige tjenester knyttet til fakturering, bl.a KID-nummer, AvtaleGiro, purring og inkasso. Faktura kan sendes på norsk i norske kroner eller på engelsk i alle de vanligste utenlandske valutaene. Regninger kan sendes som e-post, elektronisk EHF-faktura eller papirfaktura. SendRegnings prismodell er slik at du kun betaler for de tjenestene du benytter.

Tilfredsstiller alle lovkrav

Som regnskapsfører er du trygg på at alle lover og regler er fulgt når klienten din fakturerer med SendRegning. Alle fakturaer og underbilag lagres i vårt system så lenge som loven krever. Det betyr at klienten din slipper å lagre fakturakopier selv for å etterleve kravene i lov og forskrift om bokføring.

Rapporter til regnskap

SendRegning er spesielt tilpasset virksomheter med ekstern regnskapsfører. Brukeren har full oversikt over kundereskontro, og kan eksportere alle fakturadata i formater som enkelt kan leses av ditt regnskapssystem. Fakturajournal, saldoliste, innbetalingsrapport (ved bruk av KID-nummer), kundeliste og omsetning per produkt kan eksporteres i Excel- eller CSV-format. Det er også enkelt å generere rapporter over omsetning til eget bruk.

Integrasjon med ditt regnskapssystem

Med vår regnskapsintegrasjon kan du få all data fra kundereskontroen i SendRegning eksportert i ditt eget systems format. Tjenesten leveres av vår partner iizy.

Kopi på e-post

Brukeren kan krysse av for at det alltid skal sendes kopi av faktura til en forhåndsdefinert e-postadresse. Oppfordre gjerne klienten din til å sende kopi til deg, så blir jobben enklere for dere begge.

Full EHF-støtte

SendRegning har full støtte for det statlige fakturakravet EHF, med automatisk sjekk av kundeoppføringer opp mot det sentrale adresseregisteret for EHF.

Automatisk registrering av innbetalinger

Med KID-nummer på regningene registreres alle innbetalinger automatisk i SendRegning. Kombinert med AvtaleGiro for faste regninger øker sannsynligheten for at klienten din får betalt i ved forfall.