SendRegnings fakturaløsning kan integreres i ethvert datasystem, enten det er en nettbutikk, et medlemsregister eller et annet fagsystem. Slik kan du automatisere fakturaprosessen enkelt, trygt og rimelig.

Enkelt og sikkert

SendRegnings API er et grensesnitt som gjør det mulig for ditt dataprogram å snakke direkte med SendRegning for å sende ut regninger maskinelt, i stedet for manuelt via et brukergrensesnitt. Å utvikle en fakturaløsning er tidkrevende og kostbart. Integrasjon med SendRegning er et rimelig og trygt alternativ til å kjøpe et fakturasystem eller utvikle en egen løsning. Benytter du SendRegning, har du trygghet for at alle krav loven stiller til fakturering, er fulgt. All informasjonsutveksling mellom ditt datasystem og SendRegning foregår kryptert. Bruk av API og brukergrensesnitt kan kombineres, slik at du bare behøver å implementere så mye av grensesnittet som du trenger. Resten kan du bruke vår GUI til.

Enkelt og oversiktlig

Fakturaen opprettes i ditt eget system, slik at du kun forholder deg til et datasystem du allerede kjenner. Du slipper langsomme filoverføringer; fakturaen ligger i innboksen til mottageren i løpet av sekunder. SendRegning håndeterer alle typer feil i forbindelse med innbetalinger, f.eks. innbetalinger som utføres flere ganger, feil beløp, feil KID-nummer osv. Fordi vi fører reskontro har du til enhver tid oversikt over alle innbetalingene dine.

Priser

Prisene for å sende regninger er de samme som ved å sende dem manuelt via en nettleser. Kvantumsrabattene gjelder uansett hvordan regningene sendes.

KID-nummer

Vi anbefaler sterkt at du tegner en eGiro Innbetalingsavtale med banken din, slik at betalingsstatus for regningene dine oppdateres automatisk.

Dokumentasjon

I dokumentasjonen finner du en beskrivelse av all tilgjengelig funksjonalitet og eksempler på hvordan den kan implementeres.

Passer for

Nettbutikker
CMS-løsninger
All annen programvare