All kontoinformasjon finner du lagret under "Konto". Du kan endre nesten alt selv, bare husk å trykke på "Lagre endringer"-knappen når du er ferdig.

Detaljer man ikke kan endre selv

Fakturanummer

Bokføringsforskriften stiller strenge krav til fakturanummerering, og det er ikke tillatt å endre nummerserien selv.

Om det skulle være nødvendig å endre den, kan vi imidlertid gjøre det for deg. Vi trenger da en skriftlig henvendelse som må inneholde en setning om hvilket nummer du vil endre til, signatur, og kopi av legitimasjon eller bedriftens stempel. Henvendelsen kan scannes og sendes til hjelp@sendregning.no, eller fakses til 22 95 21 50.

Kontonummer tilknyttet avtale om KID-nummer

Dersom du bruker KID-nummer på regningene kan du ikke endre kontonummeret ditt selv. Du må ta kontakt med hjelp@sendregning.no for å få gjort endringen.