En purring er en formell påminnelse til en som skylder deg penger, og er første steg for å følge opp ubetalte regninger

Å purre kunder kan for mange virke litt ubehagelig, men å sørge for å få betalt handler om profesjonalitet. Husk at jo lenger du venter med å purre, jo vanskeligere kan det bli å drive inn betalingen. Purringer sendes ikke automatisk ut fra SendRegning.

Frister

Forfallsdato for en purring settes til minst 14 dager etter den datoen purringen sendes, slik det kreves i inkassoforskriften. Merk at for å kunne kreve purregebyr, må du vente med å purre til 14 dager etter forfallsdato på opprinnelig faktura.

Du kan kreve renter fra første dag etter opprinnelig betalingsfrist, rentene beregnes fra opprinnelig forfallsdato til purringens forfallsdato.

Formkrav til purring og inkassovarsel

En purring må sendes til mottakeren med papirpost. Regnskapsførere, revisorer og jurister enes om at normal praksis er å sende purringer på papir, og at det er tvilsomt om det er tillatt med elektroniske purringer.

Forbrukerrådet har også uttalt seg om elektroniske purringer: "Forbrukerrådet er i tvil om det er ønskelig at påkrav kan sendes elektronisk, selv om skyldneren uttrykkelig har godtatt dette."

Det er flere lover og forskrifter som regulerer utsendelse av purringer, avhengig av nøyaktig hvilken type purring du skal sende:

For inkassovarsel er Inkassolovens §9 utvetydig. Inkassovarsel sendes som: "skriftlig varsel på papir".

Purregebyr og renter

Purregebyr omtales i Inkassolovens §19 a) og Inkassoforskriftens §1-2. For å beregne purregebyr kreves det at det er sendt skriftlig purring.

Purregebyr kan legges til hvis følgende kriterier er oppfylt:

 • En purring med purregebyr må inneholde de samme opplysningene som den opprinnelige regningen.
 • Det må ha gått minst 14 dager etter forfall for den opprinnelige regningen eller siste utstedte purring før du kan utstede purring med purregebyr.
 • En purring med purregebyr må ha minimum 14 dagers forfall.

Du kan kreve purregebyr på inntil to purringer. Maks purregbyr er 1/10 av inkassosatsen, som pr. 01.01.2013 tilsvarer kr. 63,- pr. purring. En purring skal sendes på papir.

Hvis du ønsker å sende en påminnelse til kunden din uten purregbyr eller renter, kan du enten finne frem regningen og trykke "Send på nytt" eller sende en purring og la være å huke av for renter og gebyr.

Renter kan legges til hvis følgende kriterier er oppfylt:

 • En rentenota må inneholde de samme opplysningene som den opprinnelige regningen.
 • En rentenota må ha minimum 14 dagers forfall.

Renter beregnes fra forfallsdato for opprinnelig regning til forfallsdato for rentenotaen. Rentesatsen er fastsatt i egen lov (Forsinkelsesrenteloven), per 1. juli 2013 er rentesatsen fastsatt til maks 9,5% pr. år.

Sende inkassovarsel

Et inkassovarsel kan sendes etter at opprinnelig regning har forfalt. Merk at du ikke kan sende purringer etter at du har sendt inkassovarsel.

Inkassovarselet skal:

 • Sendes på papir
 • Ha minimum 14 dagers forfall.
 • Kun inneholde purregebyr/renter dersom kriteriene for dette er oppfylt.

Du må sende et inkassovarsel før du kan sende en faktura til et inkassobyrå for innkreving.

Sende purring på delbeløp

Hvis det er registrert at fakturaen er delvis betalt, vil den innbetalte summen automatisk trekkes fra når du sender en purring, slik at purringen kun gjelder restbeløpet. FINNE IGJEN OPPRINNELIG REGNING ETTER PURRING Selv om du har sendt en purring, kan du fortsatt finne frem den originale fakturaen. Du kan også sende ut en kopi av den originale fakturaen dersom du har behov for det. Slik går du frem:

 • Finn frem regningen det gjelder, enten ved hjelp av oversikten eller ved å skrive inn fakturanummeret i boksen oppe til høyre og trykke "Gå".
 • Du vil nå få et bilde av regningen slik den så ut sist den ble sendt.
 • Dersom det er sendt ut purring(er) for regningen, vil du finne lenker til de ulike versjonene på venstre side rett over selve bildet av regningen.
 • Trykk på lenken der det står "Opprinnelig"
 • Du vil nå få se den originale fakturaen. Dersom du trykker på "Send på nytt"-knappen, vil det bli sendt ut en kopi av den versjonen av regningen som vises på bildet.

Oppheve purregebyr eller renter

Slik går du frem for å oppheve purregebyr og/eller renter fra en regning:

OBS! Dersom du vet fakturanummeret, kan du hoppe over steg 2–4, og taste inn nummeret på regningen i boksen merket "Regningsnummer" på toppen av siden. Klikk på "Gå".

 1. Logg inn på din SendRegning-konto.
 2. Søk opp regningen det gjelder ved å klikke på "Oversikt".
 3. Klikk på lenken "Betalt".
 4. Klikk på fakturanummeret for regningen du skal korrigere.
 5. Klikk på "Se full saldooversikt for denne regningen".
 6. Klikk på blyant-ikonet du ser ved siden av purregebyret.
 7. Foreta et valg for purregebyr.
 8. Gjenta steg 6 og 7 om du i tillegg skal fjerne renter.