En purring er en formell påminnelse til en som skylder deg penger, og er første steg for å følge opp ubetalte regninger. Gode purrerutiner fører til raskere betaling og mer fornøyde kunder.

Purring og inkassovarsel

En purring er en formell påminnelse til en som skylder deg penger, og er første steg for å følge opp ubetalte regninger. Gode purrerutiner fører til raskere betaling og mer fornøyde kunder.

Vi anbefaler følgende fremgangsmåte:

Faktura
Purring
Inkassovarsel
Inkasso

Purringer sendes ikke automatisk ut fra SendRegning, så dette er det viktig at du som kunde følger opp. Du vil motta en påminnelse på mail med regninger som har forfalt.

Purring

En purring kan sendes etter at opprinnelig faktura har forfalt til betaling. Man kan også kreve purregebyr (gebyrmessig erstatning for varsler), men da må man vente 14 dager etter opprinnelig forfall før purring sendes. Purringen må da sendes skriftlig, og ha en betalingsfrist på minst 14 dager.
Det kan kreves purregebyr enten for to purringer eller en purring og et inkassovarsel. Purregebyret kan være på maksimalt 1/10 av den til enhver tid gjeldende inkassosats. Inkassosatsen fastsettes hvert år i "Forskrift til inkassoloven". Maks sats for gebyr pr. 01.01.2017 er kr 70,-.

Man er ikke pålagt å sende purring etter inkassoloven. Du er imidlertid pliktig til å sende et inkassovarsel før saken kan overføres til inkasso.

Inkassovarsel

Før en faktura kan sendes til inkasso, må det sendes et inkassovarsel.
Man kan velge om man vil sende en purring først og så et inkassovarsel, eller om man vil sende inkassovarsel direkte. Inkassovarselet må være godt merket med at det er et inkassovarsel og skal ha en betalingsfrist på minst 14 dager. Det må også opplyses om hva kravet gjelder og beløpets størrelse.

Du kan sende inkassovarsel dagen etter at kravet er forfalt. Ønsker du å legge på et purregebyr må du imidlertid vente 14 dager etter at fakturaen har forfalt til betaling. De samme satsene for purregebyr gjelder også her, 70,- kroner per 01.01.2017.

Sende inkassovarsel

Et inkassovarsel kan sendes etter at opprinnelig regning har forfalt. Merk at du ikke kan sende purringer etter at du har sendt inkassovarsel.

Inkassovarselet skal:

 • Sendes på papir
 • Ha minimum 14 dagers forfall.
 • Kun inneholde purregebyr/renter dersom kriteriene for dette er oppfylt.

Du må sende et inkassovarsel før du kan sende en faktura til et inkassobyrå for innkreving.

Sende purring på delbeløp

Hvis det er registrert at fakturaen er delvis betalt, vil den innbetalte summen automatisk trekkes fra når du sender en purring, slik at purringen kun gjelder restbeløpet.

Finne igjen opprinnelig regning etter purring

Selv om du har sendt en purring, kan du fortsatt finne frem den originale fakturaen. Du kan også sende ut en kopi av den originale fakturaen dersom du har behov for det. Slik går du frem:

 • Finn frem regningen det gjelder, enten ved hjelp av oversikten eller ved å skrive inn fakturanummeret i søkefeltet på toppen av siden.
 • Du vil nå få et bilde av regningen slik den så ut sist den ble sendt.
 • Dersom det er sendt ut purring(er) for regningen, vil du finne lenker til de ulike versjonene på venstre side rett over selve bildet av regningen.
 • Trykk på lenken der det står "Opprinnelig"
 • Du vil nå få se den originale fakturaen. Dersom du trykker på "Send på nytt"-knappen, vil det bli sendt ut en kopi av den versjonen av regningen som vises på bildet.

Oppheve purregebyr eller renter

Slik går du frem for å oppheve purregebyr og/eller renter fra en regning:

OBS! Dersom du vet fakturanummeret, kan du hoppe over steg 2–4, og taste inn nummeret på regningen i søkefeltet på toppen av siden.

 1. Logg inn på din SendRegning-konto.
 2. Søk opp regningen det gjelder ved å klikke på "Oversikt".
 3. Klikk på lenken "Betalt".
 4. Klikk på fakturanummeret for regningen du skal korrigere.
 5. Klikk på blyant-ikonet du ser ved siden av purregebyret.
 6. Foreta et valg for purregebyr.
 7. Gjenta steg 6 og 7 om du i tillegg skal fjerne renter.