Når du er i gang med et oppdrag, kan det være lurt å lage et utkast til en regning. På samme måte kan du opprette og lagre utkast til tilbud og ordrebekreftelser.

Lage utkast til regning/tilbud/ordrebekreftelse

Om du ønsker å lage et utkast til en regning du skal sende senere, kan du gjøre det ved å opprette en vanlig regning, og deretter velge "Lagre som kladd". På samme måte kan du opprette et tilbud eller en ordrebekreftelse.

Finne igjen kladd

Slik går du frem for å finne igjen en regning du allerede har laget utkast til:

 1. Logg inn på din SendRegning-konto.
 2. Klikk på "Oversikt".
 3. Klikk på "Halvferdige regninger".
 4. Klikk på "Kladd" under kolonnen Fakturanr.

Du vil nå få frem regningen, som er lagret som en kladd.

Når du åpner en kladd, vil forfallsdatoen automatisk oppdatere seg. Hvis du ønsker kortere eller lengre betalingsfrist enn du har spesifisert under "Min konto", fyller du inn forfallsdatoen rett før du sender regningen.

Sende kladd automatisk

Ved hjelp av fast oppdrag-funksjonen kan du sende ut en regning på en forhåndsbestemt dato:

 1. Trykk på "Fast oppdrag"-fanen oppe til venstre på siden -> "Nytt leieforhold".
 2. Skriv inn et navn for regningen og trykk "Opprett leieforhold".
 3. Skriv 06.06.06 i "Første utsendelsesdato" og 07.06.06 i "Siste utsendelsesdato".
 4. Velg "2 uker etter utsendelse" som forfallsdato.
 5. Velg om regningen skal sendes som papirpost eller e-post og om det skal sendes en kopi.
 6. Fyll inn regningen som vanlig.
 7. Trykk "Lagre som utsendelsesklar".

Regningen ligger nå og venter og vil bli sendt 6. juni. Den vil imidlertid ikke bli sendt flere ganger, fordi sluttdatoen er tidligere enn datoen regningen for neste periode ville blitt sendt ut.

Slette kladd

Det første steget er å finne fram kladden. Dette gjøres ved å finne riktig regning i oversikten, under "Halvferdige regninger. Halvferdige regninger har ikke fakturanummer, derfor må du lete frem riktig regning basert på hvem den er til og hva summen er. For å komme inn på selve regningen, trykker du på lenken "–" som du finner i Fakturanr.-kolonnen. Når du først har funnet frem regningen, er det bare å trykke på "Slett regning"-knappen, som er andre knapp fra høyre under selve regningen.