Du kan registrere deg både privat og med en bedrift. Oppretter du to kontoer, må du bruke forskjellige e-postadresser for pålogging og forskjellige bankkontonumre.

Sende ut regninger fra flere forskjellige selskap

Fra én enkelt konto kan du sende ut regninger fra ett firma eller én person. Skal du sende regninger på vegne av flere, kan du opprette flere kontoer. Som hovedregel skal hver konto ha unik e-postadresse, organisasjonsnummer og bankkontonummer.

Det er teknisk mulig å registrere to kontoer med samme organisasjonsnummer. Dette innebærer imidlertid noen komplikasjoner. Kontakt hjelp@sendregning.no for å få hjelp til dette.

Brukernavn og bankkontonummer må i alle tilfeller være unike for hver SendRegning-konto.

Samme e-postadresse på flere kontoer

Det er dessverre ikke mulig å ha samme e-postadresse som brukernavn på to forskjellige kontoer. Brukernavnet benyttes til å identifisere eier av kontoene, samt å identifisere kontoene i systemet, og hver konto må derfor ha unikt brukernavn.

Det er imidlertid mulig å ha samme e-postadresse som kontakt e-postadresse og e-postadresse som trykkes på regingene på forskjellige kontoer, slik at all korrespondanse, både fra oss og fra kundene dine, kommer til din vanlige e-postadresse. Kun e-postadressen du logger inn med må være unik.

Du kan dermed opprette en gratis e-potadresse på f. eks. Gmail, Yahoo eller Hotmail, som du kun bruker til å opprette ny konto og logge inn med, og så legge inn din vanlige adresse i feltene "Kontakt e-postadresse" og "E-postadresse på mine regninger" på "Konto".