Fra rapporter siden kan du se og laste ned flere forskjellige typer rapporter.

Felles for alle rapportene er at de kan lastes ned i Excel eller CSV format.

Fakturajournal

Fakturajournalen er en liste over regninger og kreditnotaer som er sendt i valgt periode. Du kan velge hvilke kolonner som skal vises ved å trykke "Velg kolonner", trykk "Velg alle" hvis du vil ha med alle kolonnene.

Det er også mulig å filtrere fakturajournalen på produktnummer. Skriv inn produktnummer eller beskrivelse i feltet "Produktnummer" for å søke i prislisten. Når du filtrerer fakturajournalen vil du bare få vist regninger og kreditnotaer som har inneholdt det produktet. Selv om du filtrerer på produktnummer vil beløpene være totalen fra regningen, inkludert andre produkter som er fakturert på samme regning.

I fakturajournalen kan du også velge å eksportere alle regningene i den valgte tidsperioden i en PDF-fil. Ved å eksportere til PDF-fil får du et dokument som viser selve regningene, i stedet for et regneark som viser en oversikt over dem.

Omsetning

Omsetningsrapportene viser totalen du fakturert, totalen av purregebyr du har krevd/ettergitt, og totalen av forsinkelsesrenter du har krevd/ettergitt i valgt periode. I tillegg til den valgte perioden er det mulig å gruppere omsetningen på følgende kriterier:

  1. Produktnummer
  2. Produktbeskrivelse (her genereres det separate linjer hvis du har brukt samme produktnummer, men endret beskrivelsen fra regning til regning)
  3. Måned
  4. Kunde

Saldoliste

Saldolisten viser hvor mye hver av dine kunder har utestående eller tilgode, kunder som har betalt alle regningene sine og dermed har en saldo på kr. 0 vises ikke i saldolisten.

Det er mulig å velge en dato for saldolisten, da vil den vise hvor mye kundene hadde utestående eller tilgode på den valgte datoen.

Innbetalinger

Rapporten som viser innbetalinger er bare tilgjengelig hvis du bruker KID-nummer på regningene dine.

Den er delt i to seksjoner:

  • Øverst finner du en tabell som viser beløpene du vil finne igjen på kontoutskriften din.
  • Under dette finner du en tabell for hver linje i kontoutskriften som viser betalingen(e) som utgjør den krediteringen. Her vises fakturanummer for alle betalinger som er koblet til en regning. Betalingene som ikke er koblet til en regning må registreres manuelt for at oversikten i SendRegning skal bli riktig.

Du kan gå fra oversiktstabellen til tabellen som viser informasjon om den linjen ved å trykke på "detaljer".

Tilbud / Ordrebekreftelse

Rapportene kan dessverre ikke vises på nettsiden, men er tilgjengelig for nedlasting. De gir en oversikt over alle tilbud og ordrebekreftelser som er sendt i valgt periode.

Valutagevinst/tap

Hvis du sender regninger i andre valutaer vil du sannsynligvis oppleve at du får betalt litt mer, eller litt mindre enn forventet avhengig av hvordan valutakursen endrer seg mellom utsendelse og betaling av regningen. Hvis du registrer betalingene og fyller ut beløp både i NOK og den utenlandske valutaen vil SendRegning automatisk regne ut hvor mye du har tjent eller tapt på valutasvingningene og valutagevingst/tap rapporten vil vise denne informasjonen.

Regninger/kontoutskrift fra SendRegning

Disse rapportene viser informasjon om regningene du har fått fra oss for bruk av tjenesten. Du kan enten laste ned en PDF med selve regningene, eller en kontoutskrift som viser alle regninger vi har sendt og alle betalinger vi har registrert.

Kundeliste

Det er ingen rapport som viser kundelisten din på "Rapporter" siden, men du kan laste ned hele kundelisten i Excel format fra "Kundeliste" siden.