Et organisasjonsnummer er et unikt ID-nummer fra Brønnøysundregistrene, og identifiserer alle registrerte enheter i Enhetsregisteret.

Organisasjonsnummer for registrering og utsendelse

En bedrift skal ikke sende ut faktura før den har mottatt organisasjonsnummer fra Brønnøysund (jf. bokføringsforskriftenes §5-1-2, der det fremgår at organisasjonsnummer må angis). Dersom du sender en faktura uten organisasjonsnummer, må firmaet som mottar regningen trekke forhåndsskatt og arbeidsgiveravgift. Du kan likevel godt registrere deg på SendRegning uten organisasjonsnummer, og begynne å legge inn oppføringer i kunde- og prislisten. Du må da velge organisasjonsformen Personlig/Privat når du registrerer deg. Når du har mottatt organisasjonsnummer, kan du endre foretaksform.

Skal organisasjonsnummeret med på regningene?

Dersom du er registrert i Enhetsregisteret, skal organisasjonsnummer alltid angis på fakturaen. Er du i tillegg registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal det stå "mva"etter organisasjonsnummeret. Dersom du fyller ut et organisasjonsnummer når du registrer deg (eller legger til et i ettertid), vil dette komme med på regningene som blir sendt ut.

Er du ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal ikke "mva"-endelsen med. Du må velge den bort på "Min konto"-siden. Gjør du ikke det, vil merverdiavgift bli lagt til fakturabeløpet. Systemet vil automatisk beregne 25% eller 0% mva, avhengig av denne innstillingen. Vanligvis foreslår systemet 25% mva.

Slik fjerner du mva-endelsen bak organisasjonsnummeret ditt:

  1. Gå inn på min konto.
  2. Svar nei på spørsmålet "Bruk mva-endelse etter organisasjonsnr".
  3. Trykk på "Lagre endringer".