Med et fakturagebyr kan du få dekket dine egne utgifter til fakturering.

Fakturagebyr ved privatkjøp

Du kan kun kreve fakturagebyr hvis du har avtalt dette med kunden på forhånd. Kunden har anledning til å unnlate å betale fakturagebyret hvis dette ikke er avtalt på forhånd.

I §37 i forbrukerkjøpsloven heter det: "Selgeren kan ikke i tillegg til kjøpesummen kreve gebyr for utstedelse og sending av regning hvis ikke dette klart følger av avtalen".

Legge til fakturagebyr på en regning

Du kan få dekket faktureringskostnadene dine uten å kreve fakturagebyr. I mange tilfeller prises varer og tjenester slik at prisen også dekker kostnader til fakturering.

Det legges ikke automatisk til fakturagebyr når du sender regninger via SendRegning. Dersom du likevel ønsker å legge til et fakturagebyr, kan du gjøre det manuelt.

Slik går du frem:

  1. Avtal med kundene dine at du kan kreve fakturagebyr.
  2. Legg til fakturagebyr som ett av produktene dine.
  3. Nå kan du enkelt hente frem fakturagebyret som produkt og legge det til på alle regninger du sender.

MVA på fakturagebyr

Det skal beregnes MVA av fakturagebyr hvis du er momspliktig. Det vil si at hvis du har avtalt kr 30,- i fakturagebyr inklusiv MVA, fyller du inn kr 24,- i enhetspris og 25% MVA.