Når du er logget inn, har du til enhver tid oversikt over forbruket ditt øverst på siden.

Oversikt over forbruket

Du kan både få oversikt over forbruket ditt og se regningene vi har sendt deg:

  1. Logg inn på din SendRegning-konto.
  2. Klikk på saldoen ved siden av "Ubetalte fakturaer".

Det vil komme opp en liste over regninger vi har sendt deg for ditt forbruk, og de innbetalinger vi har mottatt.

Klikker du deg inn på et fakturanummer, ser du regningen i sin helhet, samt innbetalingsdetaljer. Du kan også laste den ned som en PDF-fil og skrive den ut.

Betale for bruk av sendregning

Vi sender faktura for bruk av SendRegning etterskuddsvis den 1. i hver måned, med forfall den 15.

Regningen blir sendt på e-post til den e-postadressen du er registrert med, så dette må være en e-postadresse du faktisk bruker. Hvis du heller ønsker å få regningene tilsendt som brevpost, kan du gi oss beskjed ved å sende en e-post til hjelp@sendregning.no.

Hvis regningen står som ubetalt 14 dager etter forfall, vil det bli sendt en purring på den. Ifølge norsk lov må purringer sendes på papir, så denne blir sendt til registrert postadresse. Hvis SendRegning får purringen i retur, vil din konto automatisk bli stengt.

Aministrasjonsgebyr

Det påløper et administrasjonsgebyr på kr. 35,- (ekskl. mva) for de månedene du faktisk bruker SendRegning. Beløpet er fast, uavhengig av hvor mange regninger du sender. Om du en måned ikke sender regninger eller bruker andre betalbare tjenester, betaler du ikke administrasjonsgebyr.

Gebyret dekker faste utgifter vi har i forbindelse med vår fakturering, som produksjons- og driftskostnader, sikkerhetskopiering og support.

Månedlig fakturering

Årsaken til at vi fakturerer månedlig er § 5-2-2 i Bokføringsforskriftene:

*§ 5-2-2. Tidspunkt for utstedelse av salgsdokumentasjon

Salgsdokumentasjon skal utstedes snarest mulig og senest en måned etter levering, med mindre annet er bestemt i denne forskrift. Bokføringspliktige som leverer årsoppgave eller årsterminoppgave etter merverdiavgiftsloven § 31 eller § 31a, kan likevel ikke utstede salgsdokumentasjon senere enn det kalenderår levering finner sted.*

Vi er altså lovpålagt å fakturere månedlig, og kan dessverre ikke sende samlefakturaer noe sjeldnere enn dette.

AvtaleGiro

AvtaleGiro er en tjeneste hvor banken din automatisk betaler regninger på forfallsdato.

Om du ønsker, kan du betale regningene fra SendRegning med AvtaleGiro. Finn frem en regning fra oss og skriv inn det 18-sifrede KID-nummeret på regningen inn i KID-feltet i nettbanken din. Har du problemer, ta kontakt med hjelp@sendregning.no

Når du er i ferd med å bekrefte innbetalingen til oss i nettbanken, vil du bli spurt om du ønsker å inngå en AvtaleGiro-avtale. Les mer om AvtaleGiro.

A-konto

Du kan også betale for SendRegning sine tjenester via a-konto. Da betaler du inn et beløp på forskudd, og fremtidige regninger trekkes automatisk fra dette beløpet. Du vil fortsatt motta månedlige regninger, men så lenge du har penger til gode, vil beløpet på giroen være kr. 0. På giroen vil det også stå hvor mye du fortsatt har til gode.

For å innbetale et a-konto-beløp finner du frem en regning du har mottatt fra oss, og oppretter deretter en innbetaling i nettbanken din. Bruk KID-nummer og kontonummer fra den gamle regningen. Størrelsen på beløpet bestemmer du. Mottar du f. eks regninger fra oss på ca. kr. 100,- i måneden, og du betaler inn kr. 300,-, vil dette dekke regningene dine i ca. 3 måneder fremover.

Du kan sjekke saldoen din ved å logge inn på SendRegning, gå til "Min konto"-siden og velge "Vis regninger sendt fra SendRegning til meg". Her får du full oversikt over alle regninger SendRegning har sendt til deg, samt alle dine innbetalinger. Her kan du også laste ned kopier av regninger vi har sendt deg ved å klikke på regningens fakturanummer.

Kvantumsrabatt for bruk av sendregning

Vi opererer med følgende kvantumsrabatter basert på hvor mange regninger du sender per år:

  • Over 1 000 regninger per år: 10%
  • Over 2 000 regninger per år: 20%
  • Over 3 000 regninger per år: 30%

Rabatten gjelder oved utsendelse av regning og kreditnota, kopi av regning på e-post og registrering av innbetaling ved bruk av KID- nummer.

Hvis du kommer til å sende så mange regninger at du kan få rabatt, må du ta kontakt med hjelp@sendregning.no for å få registrert rabatten.