Når du registrerer deg på SendRegning, blir det automatisk opprettet en konto og en bruker.

Konto vs. bruker

Konto: Et foretak (eller en person) som utsteder fakturaer. En konto har et felles oppsett for alle fakturaer som sendes fra kontoen, og alle fakturaene tilhører samme fakturaserie. Fakturering for bruk av SendRegning er knyttet til kontoer, så hvis du har mer enn én konto, vil du få én faktura per konto.

Bruker: En bruker er en pålogging til systemet. Alle som registrerer seg på SendRegning, får opprettet en konto med en bruker som har samme navn som kontoen. Denne brukeren blir registrert som eier av kontoen. I tillegg kan du opprette flere brukere til samme konto, og en bruker kan ha tilgang til flere kontoer.

Tilgang til konto

Tilgang til kontoer styres fra "Tilgang"-fanen på kontosiden. Derfra kan du sende ut invitasjoner til å dele tilgang til kontoen. Invitasjoner kan bare sendes av brukeren som opprettet kontoen (kontoeier). Invitasjonene sendes på e-post, og mottageren får to valg: enten logge inn med en eksisterende bruker eller opprette en ny bruker. Det er ikke nødvendig å ha en SendRegning-konto fra før for å opprette en bruker. Inviterte brukere får full tilgang til kontoen, men kan ikke sende invitasjoner til å dele tilgang til andre, og de kan heller ikke fjerne kontoeiers tilgang til kontoen.

På sikt vil det sannsynligvis bli mulig å dele en mer begrenset tilgang til kontoen. Send oss gjerne en e-post med en beskrivelse av de begrensningene du er interessert i hvis dette er en mulighet du ønsker.

Fordeler med flere brukere

  • Ved å gi andre tilgang til kontoen din kan du samarbeide med en partner, ansatt eller regnskapsfører uten å dele innloggingsinformasjon. Hver bruker har sitt eget brukernavn og passord.
  • For regnskapsførere og andre som jobber med mange SendRegning-kontoer er det enklere å bytte mellom kontoer som er koblet til samme bruker. Ved å gi f.eks. regnskapsføreren tilgang til kontoen din, kan vedkommende ha én bruker som benyttes til flere klientkontoer og slipper å logge seg ut og inn for å bytte mellom ulike kontoer.

Fordeler med flere kontoer

Dersom du ønsker flere ulike fakturaoppsett eller fakturanummerserier, kan du opprette flere kontoer tilknyttet samme bruker. Normalt er det ikke tillatt å opprette flere SendRegning-kontoer med samme organisasjonsnummer eller bankkontonummer, men denne sperren gjelder ikke når kontoeieren (den brukeren som opprettet den eksisterende kontoen) er den samme. Du oppretter en ny konto via en lenke på Bruker-siden.