Loven krever at alle regninger skal ha et unikt, kontrollerbart, fakturanummer. Derfor kan du ikke lovlig lage regninger i verktøy som Word og Excel.

Endre fakturanummerserie

Bokføringsforskriften krever at fakturaer nummereres «ved maskinelt tildelte nummer med en kontrollerbar sekvens». For at sekvensen skal være etterkontrollerbar, må alle endringer dokumenteres. En fakturanummerserie kan altså endres, men den kan ikke settes tilbake. Grunnen er at det ville vil resultere i duplikater i eksisterende regnskap.

Kravene til fakturanummer gjør at du ikke kan produsere fakturaer i tekstbehandlings- eller regneverktøy som Word og Excel.

Dersom du allerede har sendt ut regninger, vil en endring skape hull i fakturanummerserien din. Vi vil trenge en skriftlig forespørsel for å kunne endre fakturanummerserien. Denne forespørselen må inneholde følgende:

  • E-postadressen kontoen er registrert med.
  • En kort beskrivelse av hva du ønsker at vi skal gjøre.
  • Underskrift fra noen som har signaturrett for ditt foretak.
  • Firmaets stempel eller kopi av legitimasjon for vedkommende som signerte.

En slik forespørsel kan sendes pr. faks til 22 95 21 50, pr. e-post til hjelp@sendregning.no eller pr. post til:

UNIT4 AS
SendRegning
Postboks 4244 Nydalen

0401 Oslo

Bruke andre tegn enn nummer

Fakturanummeret kan kun bestå av tall i sekvensiell serie. Vi vet at noen har brukt fakturanummerserien til å holde oversikt over hvilket år en regning er sendt, men det er ikke noe vi anbefaler. Alle fakturaer har en fakturadato, og det er den du bør se på for å få vite hvilket år en regning ble sendt. I SendRegning har du oversikt over sendte regninger gruppert pr. år. Dermed slipper du å bruke fakturanummeret til det.