Det er ikke mulig å slette eller endre en regning etter at den er sendt. Isteden er du pålagt å sende en kreditnota. Kreditnotaen sletter hele eller deler av fakturaen du har sendt ut.

Hva er en kreditnota?

En kreditnota er en slags motsatt faktura, som kan brukes ved feilfakturering eller reklamasjon. Du kan enten kansellere en regning helt ved å sende en kreditnota på samme beløp som regningen som krediteres, eller du kan redusere beløpet som skal betales ved å sende en kreditnota på et mindre beløp enn den opprinnelige regningen. Hvis du delkrediterer, trekkes beløpet på kreditnotaen fra beløpet på den opprinnelige regningen.

Hvorfor kreditnota?

Årsaken til at kreditnota må benyttes er at bokføringsforskriften krever fortløpende nummerering av alle salgsdokumenter. Hvis du hadde slettet en regning etter at den hadde fått tildelt et fakturanummer, ville det blitt hull i fakturanummerserien, noe som er ulovlig.

Tilsvarende er det viktig at det ikke finnes flere regninger eller regningsversjoner med samme fakturanummer. Ved bokettersyn ville det se mistenkelig ut dersom en opprinnelig regning og en endret versjon hadde samme fakturanummer.

Hvordan sende en kreditnota i SendRegning

  1. Logg inn på SendRegning-kontoen din
  2. Åpne fakturaen som skal krediteres, enten ved å
    • skrive inn fakturanummer i søkefeltet øverst på siden, eller
    • gå til "Oversikt" i menyen til venstre, åpne kategorien fakturaen tilhører, og trykke på fakturanummeret
  3. Trykk på "Sende kreditnota"

Kreditnotaen vil være forhåndsutfylt for å kreditere hele regningen. Dersom du skal delkreditere, reduserer du bare beløpet på kreditnotaen.