Dersom en kunde betaler for mye, eller betaler flere fakturaer med samme KID-nummer, vil AutoRydd automatisk overføre den overskytende innbetalingen til andre, ubetalte fakturaer på kundens konto. Den eldste ubetalte fakturaen vil bli betalt først. Dette gir en bedre oversikt over hvilke regninger som er betalt og forhindrer feilaktige purringer.

Dersom du ikke finner AutoRydd på kontosiden

AutoRydd er kun aktivert som standard på SendRegning-kontoer opprettet etter 8/9/2013. Hvis du ikke finner innstillinger for AutoRydd på "Konto"-siden din, er AutoRydd ikke skrudd på for din konto. Ønsker du å aktivere funksjonen, må du kontakte hjelp@sendregning.no.

Eksempel på AutoRydd

Du har sendt faktura nr. 1001, 1002 og 1003 til kunden. Kunden betaler samlet med KID-nummeret fra faktura 1003. Etter at faktura 1003 er registrert som betalt vil AutoRydd bruke resten av pengene til å betale først faktura 1001 og deretter 1002, forutsatt at det fortsatt er nok penger igjen. Hvis det ikke er flere ubetalte regninger på kontoen, vil de oveskytende pengene bli brukt til betaling av fremtidige regninger etterhvert som de sendes ut.

​Overføringer gjort av AutoRydd vil vises som "Tildeles annen post" eller "Tildelt fra annen post" i kontooversikten.