Med automatisk purring vil det automatisk sendes purring på forfalte fakturaer.

Automatisk purring

Med automatisk purring vil det automatisk sendes purring på forfalte fakturaer, slik at man slipper å følge opp farfalte fakturaer og purre manuelt. Purringene vil sendes 14 dager etter fakturaenes forfallsdato, med 14 dagers forfallsfrist.

Når funksjonen aktiveres, vil det sendes purring automatisk på alle fakturaer som kan purres fra de siste to årene. Pass derfor på å gå gjennom forfalte fakturaer, for å se at alle faktisk skal purres.

Man kan ekskludere enkeltkunder fra automatiske purringer ved å åpne dem i kundelisten og huke av for "Ikke send automatisk purring". Fakturaer til disse kundene kan følges opp manuelt.

Automatiske purringer vil ikke bli sendt til en kunde, dersom kunden har negativ saldo på en tidligere faktura.

Purringene sendes hver dag, mandag til fredag, men ikke i helgene.

Rutinen i bruk

Automatisk purring kan aktiveres ved å gå til Konto i toppmenyen, trykke på Innstillinger og huke av for Aktiver automatisk purring.

Man kan velge å inkludere forsinkelsesrenter og/eller purregebyr.

Ved å huke av for Send første purring som inkassovarsel, vil det bli sendt inkassovarsel med en gang. Det er ikke mulig å sende flere purringer etter inkassovarsel er sendt. Om det ikke er huket av her, vil det først sendes en første gangs purring, og så eventuelt et inkassovarsel ved neste automatiske purring.

Ved å huke av for Send puringer med Vipps til mottagere som kan motta det, vil purringene sendes med Vipps, så sant det er mulig. Ellers sendes purringene på papir. Det er ikke mulig å sende purringer på e-post.

Ved å huke av for Bruk fakturatekst som purretekst, vil teksten fra kommentarfeltet på fakturaen ("Her kan du kort skrive hva fakturaen gjelder") inkluderes på purringen. Ellers vil standard tekst benyttes. For purringer er dette "Vi kan dessverre ikke se å ha mottatt deres betaling for denne regningen", og for inkassovarsler "Dersom regningen ikke betales innen forfall, vil saken overføres til inkasso".

Beløpsgrense for å sende purring angir laveste sum som vil bli purret. Hvis utestående beløp på en faktura er lavere enn denne summen, vil det ikke bli sendt automatisk purring.

Trykk "Lagre" nederst på siden for å aktivere funksjonen.