Det er nå mulig å sende fakturaer uten giro. Dette gir plass til flere varelinjer på fakturaen, opptil 30.

Fakturaer uten giro kan aktiveres ved å gå til "Konto", trykke "Innstillinger" og fjerne haken ved "Bruk faktura med giro". Dette har ikke tilbakevirkende kraft, så lagrede kladder eller faste oppdrag oppretet før endringen, vil ikke endres.

Ved betaling av en faktura med brevgiro, er det pålagt at den sendes på en forhåndstrykt giroblankett. Hvis man har kunder som betaler med brevgiro, bør man derfor ikke endre til fakturaer uten giro.