Sluttbrukeravtalen for bruk av SendRegning blir endret fra og med 1. mars 2018.

Endringene består hovedsakelig av tilpasninger til de nye personvernreglene (GDPR) som innføres i mai.

De viktigste endringene

  • Hvis ingen har logget på en SendRegning konto på to år anses den nå som inaktiv. Hvis en konto er inaktiv etter at den nye avtalen trer i kraft vil vi sende ut et varsel om at kontoen vil bli slettet, kontoeier vil så ha 14 dager på å ta kontakt med oss hvis de ønsker å forhindre sletting av kontoen
  • Det presiseres at du som bruker av systemet er behandlingsansvarlig for personopplysninger som registreres av deg i SendRegning. Dette innebærer blant annet at du er ansvarlig for å ha gyldig behandlingsgrunnlag for alle personopplysninger som registreres og lastes opp via SendRegning, og at det ikke registreres mer informasjon om kundene enn det som er nødvendig for at du skal kunne administrere dine kundeforhold gjennom SendRegning
  • Vilkårene inkluderer nå en databehandleravtale som regulerer hvordan personopplysninger skal behandles i systemet

Her er den nye sluttbrukeravtalen i sin helhet

Spesielt for de som er registrert privatperson

Dessverre kan vi ikke lenger tilby SendRegning til privat bruk. Eksempler på privat bruk er:

  • Utleie av eiendom som ikke er eid gjennom en bedrift
  • Bruktsalg av egne eiendeler
  • Bruk av SendRegning som verktøy for å arrangere en tur, et selskap, et slektstreff eller andre familiemessige aktiviteter eller fritidsaktiviteter Dersom du representerer en organisasjon kan du fortsette å benytte SendRegning på vegne av den organisasjonen, selv om organisasjonen ikke har organisasjonsnummer.

For å fortsette å bruke SendRegning etter 1. mars 2018 må du gå til kontosiden i SendRegning og gjøre en av følgende:

  • Legg inn organisasjonsnummer og korrekt organisasjonsform hvis du har fått organisasjonsnummer siden du registrerte kontoen
  • Endre organisasjonsformen fra "Personlig/privat (trenger ikke organisasjonsnummer)" til "Organisasjon uten organisasjonsnummer" for å indikere at du representerer en organisasjon selv om dere ikke har organisasjonsnummer

Viser hva du må endringen fra privat til organisasjon på kontosiden

Kontoer som fortsatt er registrert med organisasjonsformen "Personlig/privat" etter 1. mars 2018 vil bli slettet. Det vil sendes ut et nytt varsel 2 uker før eventuell sletting.

Dersom du har spørsmål om dem vennligst ta kontakt med oss på hjelp@sendregning.no.