NRK gjorde oss 13. mai oppmerksomme på at fire fakturaer sendt fra vårt fakturasystem, var blitt gjort tilgjengelige i søkemotoren Bing.

Vi ser svært alvorlig på hendelsen og beklager på det sterkeste at dette har skjedd. Alle lenker til fakturaer er beskyttet av nøkler og identifikatorer som kun mottager får se, og vi er derfor ikke søkbare via internett.

Vi lever av at våre kunder har tillit til at systemene våre er trygge, og vi gjør vårt ytterste for å finne ut av hva som har skjedd og for at dette ikke skal igjen.

Vi har satt inn følgende strakstiltak: lenken til de fire regningen som dette gjaldt ble umiddelbart deaktivert slik at informasjonen ikke lenger er tilgjengelig.

Vi har tatt kontakt med Bing for å finne ut av hva som har skjedd. De fire berørte kundene har blitt informert, og vi har rapportert saken til Datatilsynet.

Har du ytterligere spørsmål så send en epost til: marked@sendregning.no.