Det er nå mulig å sende purringer som EHF.

Vi sjekker om mottager er registrert for mottak av EHF-purring, og om de er det, vil EHF komme opp som mulig forsendelsesmåte for purringen.

Ikke alle mottagere av EHF-faktura kan også motta EHF-purring.

Det er ennå ikke åpnet for å sende inkassovarsel som EHF fra myndighetenes side, så kun vanlige purringer er tilgjengelig på EHF.

Det er mulig å sende purring som EHF, selv om opprinnelig faktura ikke var sendt som EHF. Men dette forutsetter at det er oppgitt riktig organisasjonsnummer ved forsendelse av original faktura, samt at feltet "Deres referanse" er fylt ut.