Fra 1. januar 2017 gjelder nye satser for purregebyr.

  • Forsinkelsesrenten er uendret fra andre halvår 2016, den forblir 8,5%.
  • Fra 1. januar 2017 er purregebyret økt til kr. 70,– (tidligere kr. 67,–).

Satsene oppdateres automatisk i SendRegning, du trenger ikke å endre noe selv.