Fra 1. januar 2015 er kravet til oppbevaring av regnskapsmateriale halvert fra ti til fem år.

Vær oppmerksom på at enkelte bransjer og typer regnskapsdokumenter er unntatt fra endringene i bokføringsforskriften:

  • Bygg- og anleggsbransjen: Prosjektregnskaper må oppbevares i ti år.
  • Bank- og finansforetak: Kunde- og leverandørreskontroer og alt tilhørende regnskapsmateriell må oppbevares i ti år.
  • Oljeindustrien: Norske foretak må oppbevare alle bilag i 15 år, mens utenlandske foretak på norsk sokkel må oppbevare alt i ti år.
  • Kjøpsdokumenter for fast eiendom skal oppbevares i ti år fra utgangen av regnskapsåret.
  • SendRegning vil i overskuelig fremtid fortsette å lagre fakturaer i ti år og vedlegg i 3 år og 6 måneder, slik vi alltid har gjort.