Enhver bedrift som selger varer eller tjenester er avhengig av å få betalt – det er tross alt slik regnskapet går rundt. Dessverre er det ikke alltid at kunden betaler for seg, enten fordi de ikke vil eller fordi de ikke kan. Uansett hva som er årsaken er det like fullt et problem for deg og din bedrift.

Skreddersydde inkassotjenester

SendRegning har et samarbeid med Intrum hvor vi deler kunnskap og profesjonell oppfølging i alle ledd. Intrum kan levere løsninger for både små, mellomstore og store bedrifter i offentlig eller privat sektor. De leverer også innenfor en rekke ulike bransjer som for eksempel telekom, energi, handel, bank, finans og forsikring.

Innkreving

Kunder som ikke har gjort opp for seg krever tett oppfølging, og kan også være svært tidkrevende. Kanskje synes du også at det er ubehagelig å «mase» om penger. Nå får du hjelp til dette fra noen som har både kompetanse og lang erfaring med å drive inn verdier på en effektiv måte. Sammen kan vi nå redusere ditt potensielle tap ved å få inn utestående beløp, samtidig som vi sørger for å ivareta både deg og kundene dine – uten at det går utover din relasjon med kunden. På denne måten kan du og din bedrift fokusere på kjernevirksomhet, mens Intrum sørger for at kundene betaler det de skal.

Les mer på vår hjemmeside om inkasso.