En ny avtale med BEWA Kredittadministrasjon AS sikrer at dine kundefordringer blir godt ivaretatt til en gunstig pris.

SendRegning-kunder kan nå velge mellom to inkassoleverandører. I tillegg til den eksisterende avtalen med Intrum, har vi inngått en avtale med BEWA Kredittadministrasjon AS.

BEWA har lang erfaring og bred kompetanse innen inkasso og forstår at forskjellige økonomiske situasjoner krever individuell oppfølging. For å ivareta målet om raskere betaling legger de vekt på personlig oppfølging, tidlig dialog med skyldner og riktige aktiviteter til rett tid.

Som fordringshaver har du alltid full kontroll over dine krav gjennom tilgang til BEWA sin kundeweb. Der ser du hva som er gjort i saken, dialog med skyldner og kopi av alle brev som er sendt i saken.

BEWA tilbyr våre kunder gunstige betingelser, og vi ønsker BEWA velkommen som ny inkassoleverandør.

Betingelser for SendRegning sine kunder

  Årsgebyr   0,-  
  Pris per sak   0,-  
  Inkasso   Hovedstol tilfaller oppdragsgiver  
  Løst sak   Ingen kostnad  
  Uløst sak   Ingen kostnad  
  Trekking av feilsendt sak   Ingen kostnad  
  Tvistesaker   Ingen kostnad