Det er nå mulig å sette opp automatisk forsendelse av purring og inkassovarsel, slik at man slipper å følge opp forfalte fakturaer og purre manuelt. Dette kan gjøres ved å gå til "Konto" og trykke "Innstillinger".

Automatisk purringer vil bli sendt 14 dager over fakturaens forfallsdato, med 14 dagers forfallsfrist.

Man kan velge om man vil inkludere purregebyr og forsinkelsesrenter og gjøre andre innstillinger. Det er også mulig å ekskludere enkeltkunder fra å motta automatisk purring, om det er nødvendig.