SendRegning tilbyr utsendelse av regninger som Vipps Faktura, regningen dukker opp i mottakerens Vipps app og kan betales med et par trykk.

Hvordan komme i gang?

Før du kan sende Vipps Faktura må du bestille tjenesten fra DNB. Vipps Faktura er tilgjengelig for alle bedrifter, uavhengig om bedriften er DNB-kunde fra før. Bestillingen gjøres direkte i SendRegning ved å gå til fanen «Integrasjoner» på kontosiden (krever innlogging). I Vipps-seksjonen fyller du inn navn og kontaktopplysninger til den som skal være kontaktperson og trykker på "Bestill Vipps Faktura". Etter kort tid vil du motta informasjon fra Vipps om prosessen videre. Når Vipps Faktura er klar for bruk vil du få bekreftelser på e-post både fra Vipps og SendRegning.

Hva koster det?

Prisene for å sende Vipps Faktura fra SendRegning finner du i vår prisliste. I tillegg må du betale for bruk av Vipps til DNB, gjeldende priser finner du på deres side.

Hvem kan ta imot Vipps Faktura?

Alle som har installert eller oppdatert Vipps-appen etter november 2016 har fått spørsmål om de vil motta Vipps Faktura. De som ønsker det blir registret i et sentralt register som vi oppdaterer hver natt. Dette gjøres ved at vi tar hele kundelisten din, kombinerer den med alle andre som bruker Vipps Faktura gjennom SendRegning og sender den samlede listen til Vipps. I tillegg til dette sjekkes nye kunder i det du velger hvordan regningen skal sendes. For nye kunder, er det viktig å ha fullt navn, inkludert mellomnavn. Oppdateringen som går på natten kan finne mottakere i Vipps-registeret selv om mellomnavn mangler, mens kontrollen som gjøres i utsendelsesøyeblikket krever at mellomnavn er med.

Ved bestilling av Vipps Faktura blir tre nye felter synlige i kundelisten: vipps-nummer, fornavn og etternavn. Det er innholdet i disse feltene som brukes for å sjekke om kunden kan ta imot Vipps Faktura. Feltene kan også brukes for å skrive inn et annet navn og nummer enn det som er registrert i de andre feltene på kunden. Dette kan, for eksempel, være nyttig i et tilfelle der kunden er et barn og regningen skal betales av foreldrene.

Utsendelse av regninger

Når du sender en enkeltregning, vil Vipps Faktura automatisk dukke opp som en mulig utsendelsesmåte hvis fakturamottaker er registret i det sentrale registeret. I de fleste tilfeller vil Vipps Faktura være forhåndsvalgt.

I motsetning til vennebetalinger i Vipps, sendes fakturaer ut til faste tidspunkt, så det vil typisk ta noen timer fra du sender regningen til den dukker opp i mottakerens app. Dersom utsendelsen med Vipps Faktura ikke går gjennom vil SendRegning automatisk sende regningen på e-post. Hvis mottakeren ikke har en e-postadresse sendes regningen på papir og avsender blir fakturert for papirutsendelsen til en redusert pris.

Masseutsendelse

Ved bruk av masseutsendelse vil det automatisk sendes Vipps Faktura til de kundene som kan motta det, med mindre de har inngått en AvtaleGiro-avtale.

Vær oppmerksom på at om du sender en masseutsendelse så gjøres det ikke automatisk en kontroll for hvilke kunder som kan motta Vipps Faktura. Skal du sende til mange nye kunder anbefaler vi derfor at du registrerer disse senest dagen før du skal gjøre utsendelsen. Dette er fordi det kun sendes Vipps Faktura til de kundene som var registrert som Vipps-mottakere ved forrige natts sjekk.

Fast oppdrag

Faste oppdrag sendes automatisk som Vipps Faktura til de kundene som kan motta det. Selv om du har valgt e-post eller papir ved opprettelse av det faste oppdraget vil kundens valg om Vipps Faktura overstyre dette.

Arrangement

Regninger for arrangement sendes som Vipps Faktura dersom kunden kan motta det. SendRegning sjekker om kunden er registrert som Vipps-mottaker i det regningen sendes.

Integrasjoner

Dersom du bruker SendRegning gjennom en integrasjon er det mest sannsynligvis via SendRegning Web Services. Ved bruk av denne løsningen vil utsendelse av regninger utsettes i inntil 24 timer mens SendRegning sjekker om kundene kan motta Vipps Faktura. Det er mulig å fjerne denne forsinkelsen ved å gå til «integrasjoner» fanen på kontosiden og velge vekk "Maksimer antall Vipps fakturaer", dette vil føre til at ingen regninger til nye kunder vil kunne sendes med Vipps Faktura.

Dersom du bruker en nyere integrasjon som er koblet til SendRegning via vårt API er det opp til integrasjonen å styre hvilken forsendelsesmåte som velges. SendRegning vil fortelle integrasjonen om Vipps Faktura er tilgjengelig, men ikke overstyre integrasjonens valg av forsendelsesmåte.

Registrering av betalinger

Betalinger for alle regninger som sendes som Vipps Faktura blir automatisk registrert i SendRegning. Det tar typisk to virkedager fra kunden gjennomfører betalingen til den er registrert i SendRegning.